İngilizce eğitim veren çok sayıda ülkede kabul edilen GMAT sınavı, yüksek lisans ve doktora eğitimi için temel kabul şartını oluşturmaktadır. Sınav genel olarak öğrencilerin sözel, sayısal ve analitik yazma ve anlama becerilerini ölçen bir sınavdır.