İspanyolca Deyimler

No pegar ojo: Uyumamak,gözünü kırpmamak
Pasar la noche en blanco: Geceyi uymadan geçirmek
Estar de juerga: Çok eğlenmek,Eğlencede bulunmak
Dar la lata: Rahatsızlık vermek
Armar jaleo: Gürültü yapmak(rahatsız edici seviyede)
Estar por + infinitivo: -mak üzere(örnek: dışarı çıkmak üzereyim.)
No quedar más remodio que: Başka çare kalmamak
Cambiar de opinión: Fikrini değiştirmek
Estar argulloso/a de: Gurur duymak(birine ,birşeye)
Un ruido insoportable: Dayanılmaz bir gürültü
Quedarse con la boca abierta: Ağzı bir karış açık kalmak