PARECER Benzemek
PRODUCİR İmaletme
TRADUCİR Tercüme
HUİR Kaçmak
CONCLUİR Sonuçlandırma
ATRİBUİR Atfetme
DİSMİNUİR Azaltma
OBSTRUİR Engelleme
CONSTİTUİR Oluşturma
CONSTRUİR İnşa etme
DESTRUİR Yıkma
İNFLUİR Etkileme
OCUPAR Kaplamak
ENCONTRARSE Bulunma
REGATEAR Pazarlık etme
İNSTALARSE Yerleşmek
ENTRAR Girmek
LLEGAR Varmak