Kenar: angulo

Üçgen: triángulo

Nokta: punto

Eğri: curva

Silindir: cilindro

Küp : cubo

Beşgen: pentágono

Yarı Çap : radio