Birleşmiş Milletler Polis Görev Gücü İngilizce Sınavlarına Hazırlık Eğitimi
BM Misyonlarına personel seçimlerinde uygulanan sınav sistemi 6 aşamadan meydana gelmektedir. Bunlardan ilk dördü okuduğunu anlayabilme, dinlediğini anlayabilme, rapor yazma ve mülakattan oluşmaktadır.
Reading Passage (Okuduğunu Anlama)
Bu bölümde sınava katılan personele yaklaşık bir sayfadan oluşan, olaya ait bir pasaj verilmektedir. Daha sonra katılımcılardan pasaj ile ilgili on soruya kısa cevaplar vermeleri istenmektedir. Bu bölüm için süre 20 dakikadır. Bir sonraki bölüme geçebilmek için en az yedi soruya doğru cevap vermek gerekmektedir.
Listening Comprehension (Dinlediğini Anlama)
İkinci aşamada misyon içerisinde meydana gelen olan, üçüncü şahısın ağızından anlatılmakta ve daha sonra olay onu araştıran görevlilerin dialogları ile tekrar edilmektedir. Bu aşamada dikkat edilmesi gerek şey hızlı bir şekilde olayla ilgili notları almak ve 5n1k sorularına cevap niteliği taşıyacak notların alınmasıdır.
Report Writing (Rapor Yazma)
30 dakikalık süre içerisinde 5n1k sorularına cevap niteliği taşıyacak notların rapor haline getirilmesinden oluşmaktadır. Bu notların alınması esnasında, normal görevinizi yerine getirirken karşılaştığınız bir olay ile ilgili, bu olayı en iyi şekilde raporlamak için ne gerekiyorsa notlarınızı alırken bu noktaları göz önünde bulundurarak almanızda fayda vardır.
Interview (Mülakat)
Dil yeterliliğinizin son ölçüm bölümünde, sınav için gelen görevli ve katılımcı personel mülakat yapmakta ve personele eğitim hayatı, mesleki geçmişi, kişisel bilgileri ve Birleşmiş Milletler görev tanımlarını bilip bilmediği ile ilgili sorular sorulmaktadır.
Sınavı başarı ile tamamlayabilmek için tüm bölümlerden en az B1 (Intermediate) seviyesinde başarı beklenmektedir. Her hangi bir bölümden A2 (Pre-intermediate) alındığı taktirde diğer bölümlerden geçer bir not alınmış olsunsa dahi sınavları başarısız sayılacaktır.