1924’ten beri inşa edilen geniş caddelere ve binalara sahip modern şehir, körfezin doğu ucunun etrafındaki Kızılçullu (antik Meles) Nehri’nin küçük delta düzlüğünde, güneydeki yükseklik ve sırtlarda durmaktadır. Bir zamanlar İzmir’in merkezinden körfez boyunca ayrı bir kasaba olan Karşıyaka (eski adıyla Kordelia) ilçesi, şimdi kentin kuzeybatı kesimini oluşturmaktadır.
The modern city, with spacious avenues and buildings constructed since 1924, stands mainly on the small delta plain of the Kızılçullu (ancient Meles) River around the eastern end of the gulf and on the heights and ridges to the south. Karşıyaka (formerly Kordelia) district, once a separate town across the gulf from central İzmir, now constitutes the northwestern extent of the city.
Konak bölgesi İzmir’in ticaret merkezidir; kentin yerleşim bölgeleri Karantina’da, güneybatıda Güzelyalı’da ve pazarın kuzeyinde Eşrefpaşa’da yoğunlaşıyor. Ticaret merkezinin güneyinde, İzmir’in eski kalesinin yapıldığı Kadifekale (Pagus Dağı) yer almaktadır. Kuzeydeki Alsancak, yakın zamanda genişleyen limanın bulunduğu yerken, sanayi, kuzeydoğudaki körfez boyunca banliyölerde yoğunlaşmaktadır.
Konak district is the commercial centre of İzmir; the city’s residential quarters are concentrated in Karantina and in Güzelyalı to the southwest and in Eşrefpaşa, north of the bazaar. South of the commercial centre lies Kadifekale (Mount Pagus), on which the old citadel of İzmir was built. Alsancak to the north is the site of the recently enlarged harbour, whereas industry is concentrated in suburbs along the gulf to the northeast.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra İzmir, kısmen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün güneydoğu Avrupa’daki kara kuvvetleri komutanlığının merkezi olarak seçildiği konumu nedeniyle hızla büyüdü. Aynı zamanda bir öğretmen yetiştirme okulu ve 1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi bulunmaktadır.
After World War II Izmir grew rapidly, partly because of its location, for which it was selected as the site of the headquarters of the North Atlantic Treaty Organization’s command for land forces in southeastern Europe. It also has a teacher-training school and the Aegean University, founded in 1955.