<p>
<span style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Adının kaynağı kesin olarak bilinememektedir. Belgelere dayanmayan ve g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar gelen s&ouml;ylentilere g&ouml;re tarihte bahsedilen ilk adı Galatlar tarafından verilen ve Yunanca &quot;&ccedil;apa&quot; anlamına gelen Ankyra&#39;dır. Bu isim zamanla değişerek Ancyre, Eng&uuml;riye, Eng&uuml;r&uuml;, Angara, Angora ve nihayet </span><span style="color:#ffff00;"> ankara&nbsp;</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">olmuştur.</span></p>