İspanya'da kültürel yapı doğrultusunda şekillenmiş ve masaya özgü olan görgü kuralları da bulunmaktadır. Bunlar arasında ön plana çıkanlar şunlardır:
Yemek yerken eller daima görünür halde tutulmalıdır.
Bilekler, masanın kenarına uzatır durumda tutulmalıdır.
Yemek yerken dirsekler masanın üzerine koyulmamalıdır. Ancak;
yemek sonrası veya sonraki yemek beklenirken dirsekler masanın üzerine konulup beklenebilir.
Ev sahipleri başlayana kadar yemeğe başlanmamalıdır.
Yiyeceklerin çoğunu
yemek için tabak, çatal, kaşık vs. kullanıp elle yememeye özen göstermek gerekmektedir.
Meyve dahi bıçak ve çatalla yenilmelidir.
Yemek bitirilince çatal bıçağın üzerine gelecek şekilde tabağın üzerine çapraz konulmalıdır.
Ev sahibi önce konuklara servis yapmalı veya konuklarından önce kendilerine almaları istemelidir
Yiyeceği geri çevirmek onu tabakta bırakmaktan daha uygun bulunmaktadır.
Yemeğin bitirildiği, çatal ve bıçak tabağa paralel şekilde bırakılarak ve çatalın yüzü yukarı çevrilerek ayrıca tutacakları da sağa dönük olacak şekilde koyularak belirtilmelidir.
Ev sahibi ya da onur konuğu kalkıncaya kadar masadan kalkılmamalıdır.
Özellikle Bask Bölgesi insanları için
yemek şölenler biraz da şaka yollu olarak ulusal spor olarak kabul edilmektedir.
Yiyecek, İspanya'da kutlamaların önemli bir parçası niteliğindedir. Aile içinde veya arkadaşlar arasında pişirilen farklı türde
yemekler bulunmaktadır. Ayrıca Paella hemen her kutlamanın olmazsa olmazı durumundadır.