LLEVAR Taşımak
CONTESTAR Cevaplamak
PREGUNTAR Sormak
ACABAR Bitirmek
CAMBİAR Değiştirmek
COMPLETAR Tamamlamak
VENDER Satmak
COMPRAR Satınalmak
PREPARAR Hazırlamak
PREFERİR Tercihetmek
COMER Yemekyemek
QUERER İstemek
COMENZAR Başlamak
EMPEZAR Başlamak
HABLAR Konuşmak
VER Görmek
LEER Okumak
HACER Yapmak
LLAMAR Çağırmak
DESPARTARSE Uyanmak
LEVANTARSE Kalkmak
PASEARSE Dolaşmak
DESCANSARSE Dinlenmek
DESPERTAR Uyandırmak
PEİNARSE Taranmak
PONERSE VESTİRSE Giyinmek
SEQUİR İzlemek
LLENAR Doldumak