ispanyolca pedir fiili
En basit anlamda "istemek" anlamına gelir .

Pido cuatro pesos 4 peso istiyorum
Pides cinco pesos 5 peso istiyorsun
Pide un favor Bir iyilik istiyorsunuz
Pedimos tu casa Senin evini istiyoruz
Pedis planes Planları istiyorsunuz
Piden consejos Tavsiyeleri istiyorlar

ispanyolca jugar fiili En basit anlamda "oynamak" anlamına gelir.

Juego al futbol Futbol oynuyorum
Juegas al basquetbol Basketbol oynuyorsun
Juega al volibol Voleybol oynuyorsunuz
Jugamos al beisbol Beyzbol oynuyoruz
Jugais al ping pong Ping pong oynuyorsunuz
Juegan al tenis Tenis oynuyorlar

ispanyolca conocer fiili En basit anlamda "tanımak" anlamına gelir.

Conozco a tu amigo Senin arkadaşını tanıyorum
Conoces a Maria Maria yı tanıyorsun
Conoce a Emre Emre yi tanıyorsunuz
Conocemos a Kadir Kadir i tanıyoruz
Conoceis a Çoşkun Çoşkun u tanıyorsunuz
Conocen a Lorca Lorca yı tanıyorlar