İzmir Ekonomi Üniversitesi, eğitim dilinin çoğu lisans bölümlerde İngilizce olduğu bir üniversitedir. Hukuk ve Hemşirelik bölümleri bu konuda istisnadır.
  • Hukuk Fakültesi'nde 1 yıl süreli zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır. Eğitim dili %30 İngilizce'dir.
  • Hemşirelik Bölümü'nin eğitim dili Türkçe'dir.


İzmir Ekonomi Üniversitesi, kesin kayıt yaptıran tüm öğrencilerini zorunlu "İngilizce Düzey Belirleme Sınavı'na (İDBS)" tabi tutar. İDBS sınavınd en yüksek puan 100'dür ve İngilizce Yeterlik Sınavı'na hak kazanmak için bu sınavdan en az 69,50 puan almak zorunluluğu vardır.

Bundan ziyade eğer ülkemizde yapılan veya ulusarası alanda geçerliliği olan ingilizce seviye belirleme sınavlarında belirli puan barajını aşmış olan öğrenciler, kesin kayıt sırasında belgelerinde bulunan " İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet talebinde bulunacağım" kısmını işaretlemelidirler.

Bu belgelerin tümü, kesin kayıt sırasında muafiyet formu ile birlikte Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Bu belgelerin belirli geçerlik süreleri vardır ve bu süreyi sınavı yapan kurum belirler.


Sınav Türü Yüksek Lisans Programları Doktora Programları Öğretim Görevlisi Kadroları / YDYO Eşdeğer Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar
KPDS/ÜDS/YDS 70 (*) 70 (*) 90
İYS (İEÜ İngilizce Yeterlik Sınavı) 70 (*) - -
YÖKDİL (Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) 70 (*) 70(*) 90
TOEFL İBT 84(*) 84(**) - Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları geçerlidir.
PTE Adakemik 71(*) 71(**)
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları geçerlidir.
CAE B(*) B(**)
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları geçerlidir.
CPE C(*) C(**)
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları geçerlidir.

(*) Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerde yabancı dil koşulu aranmaz.
(*) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylardan anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından puan muadili bir puan almak.


Lisans ve ön lisans programlarının İngilizce Hazırlık Programı'nda başarılı olmak ve/veya muafiyet almak için aşağıda belirtilen yabancı dil sınavları ve puanları kabul edilmektedir.

Sınav Türü Ön Lisans - Lisans Programları Eşdeğeri Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar
PTE (Person Test of English-Academic) 71 Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları geçerlidir.
CAE (Cambridge English Advanced ) B '' ''
TOEFL (Test of English as Foreign Language) IBT 84 '' ''
YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ) 70 '' ''
YÖKDİL (Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) 70 '' ''
İYS (İEÜ İngilizce Yeterlik Sınavı) 64.5 '' ''