Diğer Hizmetlerimiz: ingilizce Kursu |  Toefl Kursu |  Toefl Kursu |  Toefl Kursu |  Yds Kursu |  Toefl |  izmir ingilizce kursu
Rusça Kursu |   Bursa ingilizce Kursu |  ispanyolca Kursu |  ielts Kursu |  Toeic Kursu |  Proficiency Kursu |  Gmat Kursu


İngilizce Kursu
Toplam 8 sonuçtan 1 ile 8 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Most common phrasal verbs in English :))

 1. #1
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Dec 2012
  Mesajlar
  156
  Rep Puanı
  9

  Most common phrasal verbs in English :))

  Arkadaşlar İngilizce'de sıkça kullanılan öbekleşmiş eylemlerin listesini İngilizce ve Türkçe örnekleriyle buldum.Hepsini ezberlemektense örneklerle akılda tutmak daha iyi olur diye düşünüyorum.Yds için de yararlı olacağını düşünüyorum.İyi çalışmalar
  *****************************************
  blow up

  Patlamak, havaya uçurmak

  The terrorists tried to blow up the railroad station.
  “Teröristler demiryolu istasyonunu havaya uçurmaya çalıştılar.”

  bring up

  Bir konudan bahsetmek

  My mother brought up that little matter of my prison record again.
  “Annem, o kadar da önemli olmayan sabıka kaydımdan bahsetti.”

  bring up

  Çocuk yetiştirmek.

  It isn't easy to bring up children nowadays.
  “Bu günlerde çocuk yetiştirmek kolay değil.”

  call off

  İptal etmek

  They called off this afternoon's meeting
  “Öğleden sonraki toplantıyı iptal ettiler.”

  do over

  Bir işi tekrar etmek

  Do this homework over.
  “Bu ödevi tekrar yap.”

  fill out

  Bir formu doldurmak

  Fill out this application form and mail it in.
  “Bu başvuru formunu doldur ve postala.”


  fill up

  Tamamen-ağzına kadar doldurmak

  She filled up the grocery cart with free food.
  “Sepeti tamamen, bedava yiyecekle doldurdu.”

  find out

  öğrenmek

  My sister found out that her husband had been planning a surprise party for her.
  “Kız kardeşim kocasının onun için sürpriz bir parti düzenlediğini öğrendi.”

  give away

  Birisine bir şeyi bedava vermek

  The filling station was giving away free gas.
  “Benzin istasyonu bedava gaz veriyordu.”

  give back

  Bir şeyi geri vermek

  My brother borrowed my car. I have a feeling he's not about to give it back.
  “Erkek kardeşim arabamı ödünç aldı.Arabayı geri vermeyeceğini düşünüyorum.”

  hand in

  Bir şeyi onaylamak (ödev yapmak)

  The students handed in their papers and left the room.
  “Öğrenciler, ödevlerini tamamladılar ve sınıftan çıktılar.”

  hang up

  Telefonu kapatmak

  She hung up the phone before she hung up her clothes.
  “Kıyafetini asmadan önce telefonu kapadı.”

  hold up

  Geciktirmek

  I hate to hold up the meeting, but I have to go to the bathroom.
  “Toplantıyı geciktirmekten hiç hoşlanmıyorum ama lavaboya gitmem gerekiyor.”

  hold up (2)

  soymak

  Three masked gunmen held up the Security Bank this afternoon.
  “Üç maskeli ve silahlı adam Güvenlik Bankasını bu öğleden sonra soydular.”

  leave out

  Atlamak, çıkarmak, savsaklamak

  You left out the part about the police chase down.
  (Polisin kovalamasıyla ilgili bölümü atladın.)

  look over

  incelemek, kontrol etmek

  The lawyers looked over the papers carefully before questioning the witness. (They looked them over carefully.)
  “Avukatlar tanıkları sorgulamadan önce evrakları dikkatlice incelediler.”

  look up

  Bir listenin içinde aramak

  You've misspelled this word again. You'd better look it up.
  “Bu kelimeyi yine yanlış yazdın.Doğru yazılımına baksan iyi olacak.”

  make up

  Bir hikaye veya yalan uydurmak

  She knew she was in trouble, so she made up a story about going to the movies with her friends.
  “Başının belada olduğunun farkındaydı bu yüzden arkadaşlarıyla sinemaya gittiğini uydurdu.”

  make out

  Duymak, algılamak

  He was so far away, we really couldn't make out what he was saying.
  “O kadar uzaktaydı ki onun ne söylediğini duyamadık.”

  pick out

  Seçmek

  There were three men in the line-up. She picked out the guy she thought had stolen her purse.
  “Sırada üç adam vardı.Cüzdanını çaldığını düşündüğü adamı seçti.”

  pick up

  Bir şeyi kaldırmak

  The crane picked up the entire house. (Watch them pick it up.)
  “Vinç bütün evi havaya kaldırdı.”

  point out

  Dikkat çekmek, belirtmek

  As we drove through Paris, Francoise pointed out the major historical sites.
  “Paris’ten arabayla geçerken, Francoise başlıca tarihi yerlere dikkatimizi çekti.”

  put away

  Saklamak

  We put away money for our retirement. She put away the cereal boxes.
  “Paramızı emekliliğimiz için saklıyoruz.”

  put off

  Ertelemek

  We asked the boss to put off the meeting until tomorrow. (Please put it off for another day.)
  “Patrondan toplantıyı yarına kadar ertelemesini rica ettik.”

  put on

  Giyinmek

  I put on a sweater and a jacket. (I put them on quickly.)
  “Bir süveter ve ceket giydim.”

  put out

  Söndürmek

  The firefighters put out the house fire before it could spread. (They put it out quickly.)
  “İtfaiyeciler yangını, bütün evi sarmadan söndürdüler.”

  read over

  Dikkatli okumak

  I read over the homework, but couldn't make any sense of it.
  “Ödevi dikkatli okudum ama hiçbir şey anlamadım.”

  set up

  Düzenlemek, kurmak

  My wife set up the living room exactly the way she wanted it. She set it up.

  “Karım sofrayı tam istediği gibi hazırladı.”

  take down

  Not etmek

  These are your instructions. Write them down before you forget.
  “Unutmadan bu bilgileri bir yere not et.”

  take off

  Kıyafet çıkarmak

  It was so hot that I had to take off my shirt.
  “Hava öyle sıcaktı ki tişörtümü çıkartmak zorunda kaldım.”

  talk over

  tartışmak

  We have serious problems here. Let's talk them over like adults.
  “Yaşadığımız ciddi problemleri tıpkı bir yetişkin gibi tartışmalıyız.”

  throw away

  atmak

  That's a lot of money! Don't just throw it away.
  “Pahalı bir şey o! Sakın atma.”

  try on

  Kıyafet denemek

  She tried on fifteen dresses before she found one she liked.
  “Beğendiği elbiseyi bulana kadar on beş tane kıyafet denedi.”

  try out

  denemek

  I tried out four cars before I could find one that pleased me.
  “İstediğim arabayı bulana kadar dört tane araba denedim.”

  turn down

  Bir şeyin sesini kısmak

  Your radio is driving me crazy! Please turn it down.
  “Radyonun yüksek sesi beni rahatsız ediyor.Lütfen biraz sesini kıs.”

  turn down (2)

  Reddetmek, geri çevirmek

  He applied for a promotion twice this year, but he was turned down both times.
  “Bu yıl iki kez terfi etmek için talepte bulundu ama her defasında geri çevrildi.”

  turn up

  Bir şeyin sesini yükseltmek

  Grandpa couldn't hear, so he turned up his hearing aid.
  “Büyük babam duyamadığı için kulaklığının sesini açtı.”

  turn off

  Elektriği kapamak

  We turned off the lights before anyone could see us.
  “Kimse bizi görmeden ışığı söndürdük.”

  turn off (2)

  Mide bulandırmak, tiksindirmek

  It was a disgusting movie. It really turned me off.
  “O kadar kötü filmdi ki midem bulandı.”

  turn on

  Elektriği açmak

  Turn on the CD player so we can dance.
  “CD çaları açta dans edelim.”

  use up

  boşaltmak

  The gang members used up all the money and went out to rob some more banks.
  “Gangsterler bütün parayı boşalttılar ve birkaç banka daha soymak için gittiler.”

 2. #2
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Dec 2012
  Mesajlar
  156
  Rep Puanı
  9
  What is a Phrasal Verb?
  Strangely enough, we can see it in a mathematical way!

  Verb + Either preposition/adverb/both = Phrasal Verb
  (Action) (Placement word/Description of Action)

  E.g.

  Look + Up/Down/Over/Under
  (Action) (Prepositions)

  These can be directional as in “Look up”, meaning to literally tilt your head or eyes upwards to “looking up” as searching for a term or idea. I’m sure everyone has looked something up in Google, for example!

 3. #3
  Junior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Dec 2012
  Mesajlar
  3
  Rep Puanı
  0
  Bi kaç cafcaflı phrasal verb de ben yazayım

  Break in on

  Bir sohbeti bölmek

  I was talking to Mom on the phone when the operator broke in on our call.

  “Operatör konuşmamızı kestiği zaman telefonda annemle konuşuyordum.”

  catch up with

  Yakın olmak

  After our month-long trip, it was time to catch up with the neighbors and the news around town.
  “Aylar süren yolculuğumuzdan sonra, komşulara ve kasaba çevresine yakın olup onlardan haber almanın vakti gelmişti.”

  check up on

  İncelemek, kontrol etmek

  The boys promised to check up on the condition of the summer house from time to time.
  “Çocuklar yazlığa zaman, zaman bakmak için söz verdiler.”

  come up with

  Bağışta bulunmak

  After years of giving nothing, the old parishioner was able to come up with a thousand-dollar donation.
  “Eski kilise cemiyeti üyesi bin dolarlık bir bağış yaptı. Yıllardır hiçbir bağışta bulunmamıştı.”

  cut down on

  Kesmek, azaltmak

  We tried to cut down on the money we were spending on entertainment.
  “Eğlenceye harcadığımız parayı azaltmaya çalıştık.”

  drop out of

  Sınıfta kalmak

  I hope none of my students drop out of school this semester.
  “Umarım öğrencilerimin hiç biri bu sömestr sınıfta kalmaz.”

  get along with

  İyi anlaşmak

  I found it very hard to get along with my brother when we were young.
  “Erkek kardeşimle anlaşmak, küçükken daha zordu.”

  get away with

  Bir işten sıyrılmak

  Janik cheated on the exam and then tried to get away with it.
  “Janik sınavda kopya çektiği halde bu işten sıyrılmaya çalıştı.”

  get rid of

  kurtulmak

  The citizens tried to get rid of their corrupt mayor in the recent election.
  “Vatandaşlar son seçimlerde fırsatçı belediye başkanından kurtulmaya çalıştı.”

  get through with

  bitirmek

  When will you ever get through with that program?
  “Bu programı ne zaman bitiriceksin?”

  keep up with

  Geri kalmamak

  It's hard to keep up with the Joneses when you lose your job!

  look forward to

  Dört gözle beklemek

  I always look forward to the beginning of a new semester.
  “Yeni sömestrin başlamasını her zaman dört gözle beklerim.”

  look down on

  Hor görmek, küçümsemek

  It's typical of a jingoistic country that the citizens look down on their geographical neighbors.
  Komşularını, tipik ırkçı ülke vatandaşları küçümserler.

  look in on

  Birini ziyaret etmek

  We were going to look in on my brother-in-law, but he wasn't home.
  “Kayınbiraderimi ziyaret edecektik ama evde yoktu.”

  look out for

  Önce davranmak, tahmin etmek

  Good instructors will look out for early signs of failure in their students
  “İyi eğitimciler öğrencilerinin yapacakları hataları önceden görürler.”

  look up to

  Saygı göstermek

  First-graders really look up to their teachers.
  “Eski nesil, öğretmenlerine gerçekten saygı gösterirler.”

  make sure of

  Doğrulamak, emin olmak

  Make sure of the student's identity before you let him into the classroom.
  “Öğrencilerinizi sınıfa almadan önce, kimliklerinin doğru olduğundan emin olun.”

  put up with

  Hoşgörü göstermek

  The teacher had to put up with a great deal of nonsense from the new students.
  “Öğretmen yeni öğrencilerin bütün saçmalıklarını hoş görmek zorunda kaldı.”

  run out of

  tükenmek

  The runners ran out of energy before the end of the race.
  “Koşucuların dirençleri, yarışın sonuna gelmeden tükenmişti.”

  take care of

  İlgilenmek, sorumlu olmak

  My oldest sister took care of us younger children after Mom died.
  “Ablam, annem öldükten sonra bize, daha küçük çocuklara baktı.”

  talk back to

  Kaba bir şekilde cevap vermek

  The star player talked back to the coach and was thrown off the team.

  think back on

  Yad etmek, anmak

  I often think back on my childhood with great pleasure.
  “Çocukluğumu sık, sık büyük bir mutlulukla anarım.”

  walk out on

  Terk etmek, başından atmak

  Her husband walked out on her and their three children.
  “Kocası onu ve üç çocuğunu terketti.”

 4. #4
  Junior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  17
  Rep Puanı
  9
  Phrasal Verb'lerin yanı sıra idiom'ların da yeri önemlidir bence. Bende bazı idiom'ları paylaşıyorum )
  (it's) raining cats and dogs
  You can say "it's raining cats and dogs" if it's raining very hard.
  (like) water off a duck's back
  You can say an insult or criticism is like water off a duck's back if it doesn't upset you.
  a night owl
  You're a night owl if you like to stay up and do things late at night.
  a queer fish
  If someone's a queer fish, they are a bit strange and can sometimes behave in an unusual way.
  a whale of a time
  If you have a whale of a time, you have a great time and really enjoy yourself.
  a wolf in sheep's clothing
  A wolf in sheep's clothing is someone who seems to be a good person but is really a bad person.
  a zebra crossing
  A zebra crossing is a pedestrian crossing that is marked on the road with painted black and white stripes.
  can of worms Informal
  If you say a situation or an issue is a can of worms, you think that getting involved in it could lead to problems.
  chickens come home to roost
  If chickens are coming home to roost, someone is suffering the unpleasant consequences of their bad actions in the past.
  drink like a fish Informal
  If someone drinks like a fish, they drink a lot of alcohol.
  eyes like a hawk
  If someone has eyes like a hawk, they have very good eyesight and they notice everything.
  kill two birds with one stone
  If you kill two birds with one stone, you achieve two things with the one action.
  let the cat out of the bag
  If you let the cat out of the bag, you let someone know a secret.
  like a fish out of water
  You feel like a fish out of water if you're surrounded by people who are different to you, and it's making you feel a little uncomfortable.
  quiet as a mouse
  If you're as quiet as a mouse, you're very quiet.
  sick as a dog
  If you're as sick as a dog, you're very sick.
  take the bull by the horns
  If you take the bull by the horns, you deal with a problem or a challenge in a direct and fearless way.
  talk turkey
  If you talk turkey, you discuss something seriously, usually to do with business or money.
  the lion's share
  You can say something is the lion's share if it's the biggest share or portion of something.
  the rat race
  The rat race is the highly competitive and stressful world of work and business.

 5. #5
  Junior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Jan 2013
  Mesajlar
  15
  Rep Puanı
  9
  Account for: Hesap vermek
  Ali has to account to his father for the money he gives him for school expenses.
  Ali okul masrafları için babasının ona verdiği paranın hesabını vermek zorundadır.


  Acknowledge receipt of: Alındı bildirimi
  I acknowledged receipt of a registered letter.
  Taahhütlü bir mektubun alındığını bildirdim.


  Act for some one: Birinin vekili olmak
  My brother is acting for me.
  Kardeşim bana vekâlet ediyor.


  Act up: Etkilemek
  This medicine acts up the heart.
  Bu ilaç kalbi etkiler.


  Allow for: Hesaba katmak
  I always buy big shoes for my son to allow for growth.
  Oğlumun büyümesini hesaba katarak daima büyük ayakkabılar alırım.


  Answer back: Ters cevap vermek
  The little boy answered his mother back.
  Küçük çocuk annesine ters cevap verdi.


  Answer the door: Kapıya bakmak
  He answered the door at once when Ayşe rang the bell.
  Ayşe zili çaldığı zaman, o hemen kapıyı açtı.

  Answer to: Uymak
  He answers to your description.
  O, tarifinize uyuyor.


  Apply for: Başvurmak
  He applied for a new job.
  O, yeni bir iş için başvurdu.


  Arrive upon: Çıkagelmek
  He arrived upon the meeting as we were close to leave.
  O, ayrılacağımız sırada toplantıya çıkageldi.


  As soon as: Hemen, olur olmaz
  He started as soon as he received the news.
  O, haberleri alır almaz, hareket etti.


  As well: .........da, ...........dahi
  He gave me advice and money as well.
  O, bana öğüt verdiği gibi para da verdi.


  Ask after someone: Birini sormak
  He asked after your brother’s health.
  O, kardeşinizin sağlık durumunu sordu.


  Ask for: Sormak
  He asked for the nearest Posf Office.
  O, en yakın postaneyi sordu.


  Ask someone in (up, down): Birisini içeri davet etmek
  I asked my friend in.
  Arkadaşımı içeri çağırdım.


  Ask a prise: Bir fiyat istemek
  Did you ask a prise for the house?
  Ev için bir fiyat istediniz mi?


  Ask for trouble: Bela aramak
  You are asking for trouble behaving like this.
  Böyle davranmakla bela arıyorsunuz.

 6. #6
  Junior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Jan 2013
  Mesajlar
  15
  Rep Puanı
  9
  Barking up the wrong tree
  Yanlış ağaca havlamak
  Cevabı yanlış yerde aramak

  Put someone in the picture
  Birini resme koymak
  Birine olayın iç yüzünü anlatmak

  To keep one's fingers crossed
  İyi şans dilemek

  To throw one's hang in
  Vazgeçmek

  To break the back of it
  İşin çoğunu tamamlamak

  To be on one's toes
  Harekete geçmek için her zaman hazır olmak

  Head start
  Avans Vermek

  To pull someone's leg
  Şaka ile kandırmak

  To put one's foot in it
  İstemeden utandırmak

  To toe the line
  Kurallara uymak

  To be up in arms
  Muhalafet etmek
  çok karşı çıkmak

  To give someone the elbow
  Birinden kurtulmak

  To get something off one's chest
  İtiraf etmek

  To have a chip on one's shoulder
  Kompleksli olmak

  To be neck and neck
  Aynı düzeyde olmak

  Off the top of one's head
  Düşünmeden

  To be tied up with something
  Birşeyden dolayı o anda meşgul olmak

  To be full of beans
  Hayat dolu olmak

  It was a piece of cake
  Çok kolaydı

  To drop someone a line
  Birisine çok kısa mektup yazmak

  To get carried away
  Birşeyden dolayı aşırı heyecanlanmak

 7. #7
  Member Array
  Üyelik Tarihi
  Sep 2012
  Mesajlar
  68
  Rep Puanı
  10
  ngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  (Most common phrasal verbs in English)

  Phrasal verbs çoğunlukla bir edat ve birden daha fazla sözcük veya sözcük grubunun bir araya gelmesinden oluşan eylemlerdir. Phrasal verbs’ ler çoğu kez dilin güncel kullanımlarından ortaya çıkar ve sık kullanıldığı için zamanla dilin ana yapısını oluşturur. Phrasal verbs hem geçişsiz hem de geçişli fiil olarak kullanılabilir.

  GEÇİŞSİZ FİLLERE ÖRNEK

  (The children were sitting around, doing nothing (Çocuklar hiçbir şey yapmıyorlar, öylece oturuyorlardı.)

  The witness finally broke down on the stand. (Tanık sonunda durumu değiştirdi)

  GEÇİŞLİ FİİLLERE ÖRNEK

  Our boss called off the meeting. (Patronumuz toplantıyı erteledi)

  She looked up her old boyfriend. (Eski erkek arkadaşını aradı.)


  Bu yapıdaki bir fiil ile birleşmiş kelimeye (çoğu kez bir edat ile) takı denir.
  Phrasal verbs ‘ler ile ilgili yaşanan problem, öncelikle anlamlarındaki belirsizliktir ve çoğunlukla P.V’ler birkaç farklı anlamı ifade ederler.

  Örneğin;

  To make out: bir şeyin farkına varmak veya görmek, Bu sözcük grubu aynı sevişmek anlamına da gelebilir.

  If someone chooses to turn up the street (Eğer biri caddeden yukarı doğru gitmeyi tercih ederse)

  Yukarıdaki örnekte kullanılan "Turn up" bir edat ile bir fiilin birleşmesidir ama bir P.V değildir. Yani gerçek anlamında kullanılmışlardır. Ama aşağıdaki örnekte "turn up" phrasal verb olarak kullanılmakta ve tamamen farklı anlamlar vermektedir.

  if your neighbors unexpectedly turn up (appear) at a party or your brother turns up his radio,
  ( Eğer komşularınız beklenmedik bir anda bir partiye gelirse veya erkek kardeşiniz radyonun sesini yükseltirse)

  Ayrıca P.V ‘ ü oluşturan fiil, edat veya sözcük grupları her zaman yan yana yazılmazlar.

  "Fill this out," (Bunu doldurun) diyebiliriz ya da
  "Fill out this form." diyebiliriz. Her ikisi de doğrudur.

  Phrasal verblerin geniş listesini; ayrılabilir-ayrılamaz, geçişli-geçişsiz phrasal verbs’lerin listesi aşağıda verilmiştir. Fiillerin listesi kısa tanımlarla ve örneklemelerle bir araya getirilmiştir. Liste basıldığı takdirde kullandığınız yazı tipi veya tarayıcınıza göre beş veya altı sayfadır. Öncelikle bu dili öğrenenlerin P.V konusunda başarılı olmak için yapmaları gereken şey, çok fazla okumak ve dinlemektir. Bir de iyi bir sözlük edinmek, oldukça yararlı olacaktır.

 8. #8
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Dec 2012
  Mesajlar
  156
  Rep Puanı
  9
  -Look up to : admire.
  *I have always looked up to my grandfather
  -Look for :search
  *I am looking for a job nowadays.
  -Look down on : despire ,scorn
  *Looking down on disabled people is the most horrible thing in the world.
  -Look at: stare at sb.
  *I am looking at you right now.
  -Look after: take care
  *I am looking after my little sister tonight.
  -Look forward to :wait for
  *I am looking forward to going on a holiday.
  -Look back on : recollect,remember.
  *When I look back on my past years,I always become happy.

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

Bu Konu İçin Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73