TOEFL iBT'de Yapılan Değişikliklerin Amacı

► Akademik düzeyde iletişim kurabilme becerisinin ölçülmesi

Yeni sınav sistemi kolej ve üniversitelerin öğrencilerin akademik düzeyde İngilizce konuşma becerilerine sahip olup olmadığını bilmelerini sağlamaktadır. Yeni Speaking bölümü sınav adaylarının İngilizce konuşma becerisini değerlendirmekte, eklenen birleşik (Integrated) Writing ve Speaking bölümleri ise, iletişim kurarken dil becerilerini birlikte kullanabilme kabiliyetini ölçmektedir.

► Dilin gerçekten ne düzeyde kullanıldığının yansıtılması

Birden fazla becerinin sözkonusu olduğu yeni Integrated bölümlerde, dilin gerçekten nasıl kullanıldığının yansıtılması amaçlanmaktadır. Yeni TOEFL iBT sınavına hazırlanırken öğrenciler, İngilizce becerilerini akademik düzeyde ve doğru iletişim kurabilecek şekilde geliştirmeyi öğreneceklerdir.

► İngilizce öğrenirken ve öğretirken en iyi pratiğin sağlanması

Geçmişte, dil öğrenimi gramere dayalıydı ve öğrenciler iletişim kurma becerisini geliştirmeye ihtiyaç duymadan yüksek skorlar alabilmekteydi. Günümüzde ise, hem öğretenler hem de öğrenenler, İngilizce iletişim kurmanın önemini kavramıştır. Birçok İngilizce eğitim programında iletişim kurabilme ve becerilerin birlikte kullanılmasına yönelik dersler verilmektedir.

byercet