(Daha öncesinde bir iddiadan bahsedilecek) XXX. However, the lecturer contradicted -1-with/of-1- -2-this/that-2- assertion -3-by/with-3- -4-saying/to say-4- that ddddd.
-1- with mi of mu?
-2- this mi that mi?
-3- by mı with mi?
-4- saying mi to say me? Ya da daha doğru bir kullanım var mıdır?
İfade edilmek istenen: Okutman ddddd diyerek/olduğunu söyleyerek bu fikirle çelişmiştir.
Toparlayacak olursak toefl integrated writing için yukarıda Türkçe’si verilen metnin İngilizce’si nasıl olur? Şimdiden teşekkürler.