TOEİC sınavı dinleme ve okuma bölümü olarak 2 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde 100 soru olmak üzere toplamda 200 sorudan oluşmaktadır. Dinleme bölümü 4 kısımdan oluşmaktadır: Fotoğraflar; 20 soru, Soru-Cevap; 30 soru, Kısa Konuşmalar; 30 soru, Uzun Konuşmalar;20 sorudan oluşmaktadır. Okuma bölümü ise: Eksik cümleler; 40 soru, Hatayı bulma;20 soru, Okuduğunu Anlama; 40 sorudan oluşmaktadır. Dinleme bölümü için toplamda 45 dakika, Okuma bölümü için de toplamda 75 dakika süre tanınmaktadır. Sınavdan alınan en yüksek puan 990 puan olarak belirlenmiştir. TOEIC Sınavının sonuçları 2 yıl boyunca geçerlidir.