ÜDS’DE FARKLI BİLİM DALLARI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

a) ÜDS Sınavında Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler Ayrımı Bir Tuzaktır!

Bir adayın İngilizce dilbilgisini ölçerken, farklı terminolojiler kullanılabilir. Ancak, diğer birçok yerleşik dil sınavında olduğu gibi, ÜDS sınavında da, sorunun hazırlanış tarzı ve ölçülmek istenen dil becerisi aynıdır.

Öyleyse, bir ÜDS adayı sınava hazırlanırken fen, sağlık ya da sosyal ayrımı yapmamalıdır. ÜDS, Tıpta Uzmanlık Sınavı değildir; bir başka fen ya da sosyal alanda yapılan doktora yeterlik sınavı da değildir.

Aslında bazı soruları belli bir bilim dalına ait bilgiyle çözmek mümkündür. Örnek vermek gerekirse, ÜDS’ye giren her hekimin tıp bilgisini kullanarak cevaplayabileceği belli sayıda soru vardır. Ancak bu ‘belli sayıda soru’, tek başına hiçbir hekimi ÜDS’de hedeflediği puana ulaştıramaz.

b) ÜDS Çıtasını Aşmak İsteyen Bir Aday İçin 7 Altın Öğüt

(1) ÜDS çıtasını aşmak isteyen bir aday,
sınavı fen, sağlık ya da sosyal alanlardaki ‘derin’ bilgisiyle değil, oturmuş bir gramer bilgisiyle başarmaya çalışmalıdır. Aday bu bilginin miktarıyla değil, onu kullanabilme becerisiyle övünmelidir. (Örneğin, bir tense sorusunda, boşluktan sonra nesne (isim) kullanılmışsa, boşluk için pasif fiil içeren seçeneklere şans tanımamalıdır. Çünkü pasif bir cümlede nesne (isim), özne olarak başa geçer.)

(2) ÜDS çıtasını aşmak isteyen bir aday,
sınava hazırlanırken, fen, sağlık ya da sosyal alanlara ait binlerce işe yaramaz özel terim ezberlemeye çalışarak vakit ve umut kaybetmemelidir. Aday, sitemizin ÜDS Deneme Sınavları bölümünde, her sınavın sonunda verilen kelime dosyalarından bazılarını incelemeli (Örneğin, Fen 15, Sağlık 16 ya da Sosyal 15) ve çekirdek hazineyi oluşturan kırmızı kelimelerin fen, sağlık ya da sosyal farkı gözetilmeden onlarca kez tekrar edildiğine bizzat şahit olmalıdır.

(3) ÜDS çıtasını aşmak isteyen bir aday,
kırmızı kelimelerden hiç değilse bir kısmını hazinesine katmalı ve bu çekirdek kelime hazinesiyle güzel işler yapabilmelidir. (Örneğin, bir bağlaç sorusunda, ana cümlede resistant (dirençli) ve yan cümlede vulnerable (dirençsiz, savunmasız) kelimelerinin zıt anlamlar taşıdığını hızla fark edebilmeli ve zıtlık anlatmayan as if, on account of the fact that ve moreover bağlaçlarını içeren seçenekleri -soru cümlesini bir kez daha okuma ihtiyacı duymadan- hemen eleyebilmelidir.)

(4) ÜDS çıtasını aşmak isteyen bir aday,
sınavdaki bilim dalına uygun ne kadar kelime (özel terminoloji) ezberlerse ezberlesin, elindeki hazinenin, okuma-anlama sorularını cevaplayabilmek için bir türlü yeterli gelmediğini, hep eksik kaldığını ve bu şekilde puan arttıramayacağını ‘geç olmadan’ fark etmelidir. Aday okuma-anlama barajını aşmak için akılcı davranmalı ve belirli bazı teknikleri benimseyip kullanmalıdır.

Küçük çaplı bir vaka çalışması: İlk yarısında herhangi bir öğretim metodolojisinin olumlu yönlerini ve ikinci yarısında aynı metodolojinin olumsuz yönlerini anlatan bir metin veriliyor. Metne ait soruda soru girişi olumlu ifadeler taşıyor. Bu durumda, aday soru girişine, metnin olumsuz bölümünden hiçbir görüşün bağlanmasına izin vermemelidir. Benzer şekilde, soru metnin metodoloji ile ilgili olumsuz yönlerine atıfta bulunuyorsa, aday olumlu hazırlanmış seçenekleri hızla eleyebilmelidir. Bunu yapmak için metni her defasında tekrar tekrar okuma ihtiyacı duymamalı, sadece ama sadece kendisine öğretilen tekniği uygulamalıdır.

(5) ÜDS çıtasını aşmak isteyen bir aday,
sınavda karşısına çıkan her cümleyi kayıtsız ve şartsız anlamak zorunda olduğu saplantısından bir an önce kurtulmalıdır.

(6) ÜDS çıtasını aşmak isteyen bir aday,
baştan sona anladığı (Türkçe karşılığını bir bütün halinde zihninde canlandırabildiği) birkaç soruda/metinde doğru cevap çıkarsa dahi, bu iyiliğin geçici olabileceğini ve aynı başarıyı bir başka metinde sürdüremeyebileceğini öngörmelidir.

(7) ÜDS çıtasını aşmak isteyen bir aday,
daha önce fen, sağlık ya da sosyal diye dövünüp durmuş binlerce adayın, sonunda, sınavı sağlam bir gramer bilgisi, işe yarar bir kelime hazinesi ve inatla başardığını unutmamalıdır.SINAV SALONLARINDA YAŞANAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sorun 1: Sınava giren bazı arkadaşlarımdan, kimi salonların (sınıfların) sınav için uygun koşullara sahip olmadığını duydum.

Çözüm 1: Doğru duymuşsunuz. Ne yazık ki, bu salonlarda evinizin rahatlığını bulamayacaksınız. Ama yine de bazı önlemler alabilir ve yaşayabileceğiniz rahatsızlıkları belli bir ölçüde azaltabilirsiniz (bkz. aşağıda Çözüm 2,3 ve 6).

Sorun 2: Sınav salonumu bir gün önceden gidip görmek bana çok çocukça geliyor. Ben bu işi en son ÖSS’de yapmıştım. Buna artık gerek var mı?

Çözüm 2: Size çok yakın bir yerde dahi olsa, salonu (sınıfı ya da amfiyi) mutlaka en az bir gün önceden gidip görün. Hatta sınava, evinizin alt sokağındaki okulda girecek olsanız bile bu dediğimizi yapın. Önceden gözlemleyerek salondaki kimi elverişsiz koşulları düzeltemeyebilirsiniz; ama hiç değilse kendinizi bu koşullara hazırlayabilirsiniz. Örneğin, oturacağınız sıra çok güneş alıyor olabilir. O zaman siz de yanınızda güneş gözlüğünüzü getirirsiniz. Ya da sıralar sert ve rahatsız edici ise, siz de sınav günü yanınıza bir kazak fazladan alır, onu kendinize yastık yaparsınız.

Sorun 3: Sınav sabahı bir saat önceden gidip okulun önünde dikilmek istemiyorum.

Çözüm 3: Siz yine de sınav sabahı salona ilk girenlerden biri olun. Hem biraz heyecanınızı yatıştırırsınız, hem de mekan havasız ise, pencerelere yönelir, bir ‘açılım‘ da siz yaparsınız. Böylece, başkalarına da faydanız olur.

Sorun 4: Bazı salonlarda kolçaklı sandalyeler varmış.

Çözüm 4: Gerçi bu türden çok fazla salon yok ama kolçaklı sandalyelerde sınav yapmak gerçekten eziyet oluyor. İnsan soru kitapçığını kolçağın üstüne koysa, cevap kağıdı için yer bulamıyor. Silgi, kalem, çanta gibi birçok malzeme ya da eşyayı ise kucağa almak gerekebiliyor. Ve ne yazık ki, sınav anında bu konuda yapılabilecek fazla bir şey olmuyor.

Sizden bir ricamız var: Bu tür bir salonda sınava girmek zorunda kalırsanız, çıkışta gözetmenleri uyararak, salonun elverişsiz olduğunu ÖSYM’ye bildirmelerini rica edebilirsiniz. Böylece, hiç değilse bir sonraki dönem sınava gireceklere önemli bir faydanız olur.

Sorun 5: Sosyalci bir arkadaşım sınavda kendisine verilen kitapçığın ilk sayfasından soruları çözmeye başlamış ve epey devam etmiş. Yanlış soruları cevapladığını ise çok sonra fark edebilmiş. Çünkü Sosyal Bilimler soruları kitapçığın 37. sayfasında başlıyormuş.

Çözüm 5: Bu çok önemli bir sorun. Sınav kitapçığını önünüze alıp hemen 1. sayfa, 1. sorudan çözmeye başlamayınız. Çünkü kitapçığın ilk bölümünde Fen Bilimleri* sınavı vardır. Eğer sağlıkçı ya da sosyalci iseniz, kitapçıkta size ait soruların başladığı sayfayı bulunuz. Ayrıca, kitapçıkta her sayfanın sağ üst köşesinde aşağıdaki ifadelerden birinin yer alıp almadığına da dikkat ediniz:

2009-ÜDS Sonbahar** / İNG-Fen Bil.
2009-ÜDS Sonbahar / İNG-Sağ. Bil.
2009-ÜDS Sonbahar / İNG-Sos. Bil.

*Sınavlar kitapçığa alfabetik sırada yerleştiriliyor. Önce Fen Bilimleri, daha sonra Sağlık Bilimleri ve üçüncü sırada ise Sosyal Bilimler.
**2009-ÜDS Sonbahar ifadesi örnek olarak verilmiştir. Bu tarih sınava gireceğiniz döneme uygun olarak değişecektir.

Sorun 6: Sınıfta sürekli konuşan ya da herhangi bir şekilde etrafını rahatsız eden biri çıkarsa?

Çözüm 6: Bazen gözetmenler kendi aralarında biraz yüksek sesle konuşabiliyorlar. Uygun bir lisan kullanarak, konsantre olamadığınızı belirtin ve ‘yüksek hoşgörü ve anlayışları’na sığınarak kendilerinden sessiz olmalarını ‘istirham’ edin. Olmuyorsa, asla tartışma yaratmayın ve inatlaşmayın. Kulaklarınızı, daha önce tedbir amacıyla eczaneden almış olduğunuz Avrupa malı (aman lütfen Çin malı olmasın!) tıkaçlarla tıkayın.

Bazen de salondaki bir aday (farkında olmadan) fısıldayarak soruları okuyabiliyor (ya da af buyurun, sürekli burnunu çekebiliyor!). Bu iki durumdan birincisini gözetmene bildiriniz ama sonuç alamıyorsanız, vakit kaybetmeden tıkaçları çantanızdan çıkarınız.

Öneri: 5. maddede açıkladığımız sıkıntıyı yaşamamak için evinizde televizyon (ya da radyo) açıkken, ya da dışarıda başka görece gürültülü ortamlarda deneme sınavı çözmeye çalışınız. Bu antrenman, sizi belli bir ölçüde gürültülü ortamlarda sınav çözmeye alıştıracaktır.