- Öğrenciler ve mezunlar tarafından lisansüstü programlara ve akademik kadrolara yapılacak başvurularda,- Halihazırda akademik bir kurumda görev yapan akademisyenlerin yabancı dil yeterliliklerini belgelendirme süreçlerinde,- Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeylerini belgelendirmeleri istendiğinde,- Kamu personellerinin yabancı dil tazminatı başvuru süreçlerinde,- Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) kapsamında yapılacak değerlendirmelerde,- Son olarak, adayların yukarıdaki amaçlar haricinde sadece yabancı dil düzeylerini belirlemeye yönelik kişisel hedeflerinde kullanılabilmektedir.