80 Sorudan oluşan YDS sınavının içeriği; Vocabulary / Kelime Bilgisi: 6 soru, Grammar / Dil Bilgisi: 10 soru, Cloze Test: 10 soru , Sentence Completion / Cümle Tamamlama:10 soru , Translation / Çeviri: 6 soru, Reading Passages / Okuma Parçaları: 20 soru , Dialogue Completion / Diyalog Tamamlama:5 soru , Restatement / Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma: 4 soru,Paragraph Completion / Paragraf Tamamlama:4 soru, Irrelevant / Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma: 5 sorudan oluşmaktadır