GMAT (Graduate Management Admission Test), öğrencilerin MBA gibi lisansüstü eğitim programlarına kabul alabilmeleri için kullanılan ve adayların analitik, yazma, niceliksel, sözlü ve okuma becerilerini değerlendiren, çoktan seçmeli ve bilgisayar tabanlı bir sınavdır. GMAT, işletme okullarında başvuru sahiplerinin lisansüstü düzeyde akademik çalışmalara hazır olup olmadıklarını ölçmek üzere geliştirilmiştir. İşletme okullarının kabul komiteleri, adayların MBA programının zorluklarına hazır olup olmadığını değerlendirmek için öncelikle GMAT puanına ve iş deneyimine bakmaktadır. Özellikle Amerika ve Kanada’da MBA, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen kişilerin katılabileceği bir sınavdır. Adayların minimum 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca 12 aylık dönem içerisinde sınava 5 defa katılma hakkın bulunmaktadır. GMAT sınavının ücreti 250$’dır.