GMAT sınavı, dört farklı bölümden oluşur. Bu bölümler şunlardır; Analytical Writing (Analitik Yazma): Eleştirel düşünme ve fikirlerinizi anlatma yeteneğinizi ölçer. Integrated Reasoning (Birleşik Akıl Yürütme): Verileri analiz etme ve birden çok formatta sunulan bilgileri değerlendirme yeteneğinizi ölçer. Quantitative Reasoning (Nicel Akıl Yürütme): Muhakeme becerilerini kullanarak verileri analiz etme ve sonuç çıkarma becerinizi ölçer. Verbal Reasoning (Sözel Akıl Yürütme): Yazılı materyali okuma ve anlama, argümanları değerlendirme ve yazılı materyalleri standart yazılı İngilizceye uyacak şekilde düzenleme becerinizi ölçer. GMAT sınavının toplam süresi üç saat yedi dakikadır. Bölümlerin süresi belirtildiği gibidir; Analytical Writing (Analitik Yazma) – 1 soru 30 dakika, Integrated Reasoning (Birleşik Akıl Yürütme) – 12 soru 30 dakika, Quantitative Reasoning (Birleşik Akıl Yürütme) – 31 soru 62 dakika, Verbal Reasoning (Sözel Akıl Yürütme) – 36 soru 65 dakika sürmektedir. Puan sistemi şöyledir; Analytical Writing (Analitik Yazma) : 0-6 puan, Integrated Reasoning (Birleşik Akıl Yürütme): 1-8 puan, Quantitative Reasoning (Nicel Akıl Yürütme) : 0-60 puan, Verbal Reasoning (Sözel Akıl Yürütme): 0-60 puan şeklindedir.