İyi bir yabancı dil öğrenmek, hemen herkesin hayali. Ama ne kadarımız bu hayaline kavuşuyor?
Bu amaçla yola çıkanların ne kadan, başanlı oluyor?
Daha da önemlisi iyi bir yabancı dil eğitimi veriliyor da biz mi öğrenemiyoruz?


abbas_guclu.jpgBu moral bozukluğu yüzünden, tıpkı vakıf üniversitelerinde olduğu gibi, yabancı dil kurslarında da ciddi anlamda öğrenci sıkıntısı yaşanıyor.
Pek çoğu yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor. Bazılan da bir bir kapanıyor. Oysa daha bir kaç yıl öncesine kadar, üniversitelere olduğu gibi. yabana dil kurslarına da büyük bir talep vardı. Kurs sayısındaki patlama da bu yüzdendi.

Neredeyse her ilde, her köşe başına bir yabana dil kursu açılmıştı.
İngilizce konuşan ülkelerden de kim bulunduysa alelacele getirilip öğretmen diye sınıflara sokulmuştu.
Fiyatlar önce astronomikti, sonra düştükçe düştü.

Aradaki rekabet öylesine kızıştı ki, neredeyse kursa gelen öğrencilere üste para vereceklerdi. Ama bu rekabet, kalite erozyonunu da beraberinde getirdi.

Peki. yabancı dil kurslarının dibe vurmasının nedeni neydi? Neden bu hale geldiler? Fazla uzağa gitmemek gerekir. Üniversiteler neden boş kaldıysa, yabana dile olan ilgi de bu yüzden azaldı. Yani tıpkı üniversite diploması gibi, yabancı dil biliyor olmak da avantajlı olmaktan çıktı. Çünkü birkaç yabana dili olan üniversite mezunlan bile iş bulamaz hale geldi.

Aylarca, hatta yıllarca yabana dil kursuna giden, Anadolu liseleri ve kolejleri bitirenlerin de dil öğrenme konusunda pek mesafe kaydedememeleri, yabancı dil Türkiye'de öğrenilmez, yabancı ülkelere gitmek gerekir teorisini güçlendirdi. Bu yüzden, parası olanlar yurtdışına gitmenin yollannı aradı, olmayanlar da umudunu kesti. Mazeret de hazırdı: Zaten öğrensek de bir işe yaramıyor.

Niye böyle oldu?
Türkiye'de yabana dille eğitime ya da bir başka söylemle yabana dil öğrenmeye en büyük darbeyi 8 yıllık kesintisiz eğitim, ikinci büyük darbeyi de Anadolu liselerini sulandırarak MEB vurdu.

10 yıl öncesine kadar önce herkes çocuğunu 5 yıllık devlet ilkokullanna gönderir, ardından Anadolu liseleri ve kolejlere yönlendirirdi. 8 yıllık kesintisiz eğitim başlayınca Anadolu liseleri ve kolejlerin orta bölümleri kapandı. Oysa yabana dil en iyi o yaşlarda öğreniliyordu. Aynca 7 yıllık bir süre söz konusu olduğu için de mezun oluncaya kadar mutlaka çok iyi bir şekilde yabana dil öğreniİiyoıdu. Şimdi ise, hem ergenlik çağının yan etkileri hem de YGS ve LYS nedeniyle öğrencinin aklı yabana dilde değil, üniversite ve ergenlik problemleriyle dolu.

Şu andaki Türkiye tablosuna bakıldığında, yabancı kolejler ile birkaç özel Türk okulu dışında yabana dil öğretiyorum diyen yalan söyler. Kolejlere olan talebin düşmesinin önemli nedenlerinden biri de bu. Bu arada tıpkı üniversite ve yabana dil kurslan gibi, ilginin giderek azaldığı kurumlardan biri de özel Türk kolejleri. Birkaçı dışında ortalama doluluk oranlan yüzde 60 civannda. Peki, bu koşullarda dil öğrenmenin en iyi yöntemi yurtdışı mı? Eğer Türkiye'de bir altyapı oluşturmadan yurtdışına gidilirse, onun da geçerli bir çözüm olmadığını peşinen söylemeliyiz.
Hele hele bu konuda eğitimden çok ticareti göz önünde bulunduran ülkelerden birine ya da kurslara giderseniz, üç beş ay sonra sadece harcadığınız paraya değil, yitirdiğiniz zamana da üzülürsünüz.

Elbette tablonun tümü bu kadşr gri ya da simsiyah değil. Bu konuda çok başan okullarımız da var yabana dil kurslanmız da. Ama iyiler ile vasatlar birbirine öyle karışmış durumda ki doğruyu bulmak hiç de kolay olmuyor.Barajı aşmak yeter mi?
Bu konuda çok iyi bir araştırma yapmadan, seçenekleri en iyi şekilde değerlendirmeden, o kursa ya da okula gidenlerle konuşmadan sakın ola adım atmayın.
En çok da bütün varını yoğunu bu işe yatınp. büyük hayal kırıklıklan yaşayanlara üzülüyorum. Siz de o duruma düşmek istemiyorsanız, dikkatli, hem de çok dikkatli olmalısınız. Bugünün dünyasında ikinci ya da üçüncü bir dil olmazsa olmazlann başında geliyor. Ama sakın siz de bu konuda sürekli patinaj yapanlardan olmayın!..

Daha da önemlisi, YDS'de başanlı olmak elbette önemli ama yabancı dile vakıf olmak da bir o kadar önemli. Yani sadece barajı aşmak yetmiyor. Onun bir de sonrası var. Hazırlıklarınızı sürdürürken, bu konuyu da özellikle göz önünde bulundurmalısınız ve bol bol okuyup, bol bol yabancı kanallan izlemelisiniz...