rascally:namussuzca,aşağılık(ça)
rawboned(:sıska
reclusive:inzivaya çekilmiş
refractory:ateşe dayanıklı
reinforcement:takviye,destek
reliance:güven,emniyet
remorseless:kalpsiz,vicdansız
reprieve:ferahlık,içini rahatlatmak
resolve:kesin karar vermek,çözmek,azmetmek
restoration:restorasyon,yenileme
restraint:baskı,kısıtlama
retirement:emeklilik,emekliye ayrılma
to reverb:yankı (müzik aletlerinde)
revokement:yürürlükten kaldırma,geri alma
revolting:isyan etme (korkunç,iğrenç)
to reword :tekrar etmek
to rival :rakip,aşık atmak,rakip olmak
roadway:şerit,yolun ortası,platform
roguery:dolandırıcılık,serserilik
rose-lipped :güzel dudaklı
rumination:uzun uzadıya düşünmek, geviş getirmek
ruttish:heyecanlı (cinsel anlamda)
sanctimonious:kendini beğenmiş,tepeden bakan
to sate:doyurmak,gına getirmek
satisfying:doyurucu,tatmin edici
savage:vahşi,yabani,barbar
savagery:vahşilik,barbarlık
schoolboy:öğrenci (erkek)
scrimer:eskrimci
scrubbed:ovalanmış
scuffle:itiş kakış,boğuşma
seamy:ahlaksız,aşağılık,çirkin
seamy-side:çirkin tarafı,madalyonun tersi
to secure:güvenceye almak,sağlamak
self-abuse (kendini kandırma manasında)
shipwrecked:yıkılmış,tuzla buz olmuş
shooting star:göktaşı,kayan yıldız
shudder:tüylerin ürpermesi,ürpermek
silk stocking:asil kimse , soylu (ipek çorap)
silliness:aptallık,salaklık
to sire:ata,eski majesteleri
skimble-skamble (duygusuz manasında)
skim milk:az yağlı süt
slugabed:yataktan çıkmayan kimse,çok uyuyan tembel kimse
to sneak:gizlice girmek,sessiz ve sinsize ilerlemek
soft-hearted:yufka yürekli
spectacled:gözlüklü
spilth:dökme,dökülen şey
spleenful:karasevdalı,huysuz,melankolik
sportive:sportif
to squabble:kavga etmek,çekişmek,dalaşma
stealthy:kaçamak,çaktırmadan,gizlice
stillborn:başlamadan biten,geleceği olmayan
to subcontract (yeniden evlenmek manasında)
successful:başarılı
suffocating:bunaltıcı,boğucu
to sully:kirletmek,alnına leke sürmek
to supervise:denetlemek,yönetmek
to swagger:kasıntı,kasıla kasıla yürümek
tardiness:gecikme,rötar
time-honored:gelenekselleşmiş,eski ve geçerli,eskiden kalma
title page:başlık sayfası,başsayfa
tortive:bükülmüş,burkulmuş
to torture:işkence,işkence etmek,eziyet
traditional:geleneklere bağlı,geleneksel
tranquil:huzurlu,durgun
transcendence:aşkınlık,deneyüstücülük,üstünlük
trippingly:sendelemiş bir şekilde
unaccommodated:uyum sağlamamış,yerleştirilmemiş olan
unappeased:yatıştırılmamış,bastırılmamış
to unbosom:ifşa etmek,dökmek
unchanging:değişmeyen,aynı kalan
unclaimed:sahipsiz,sahibi çıkmamış
uncomfortable:rahatsız,rahat olmayan
to uncurl:açılmak,açmak
to undervalue:küçümsemek,hafife almak
to undress:soymak,soyunmak, ev elbisesi
unearthy:maddi olmayan
uneducated:eğitimsiz,eğitim görmemiş
unfrequented:çok sık ziyaret edilmeyen,ıssız,tenha
ungoverned:kontrolsüz
ungrown:büyümemiş,olgunlaşmamış
to unhappy:mutsuz
unhelpful:yardımcı olmayan,yardım etmeyen
unhidden:gizli olmayan
unlicensed:ehliyetsiz,lisanssız
unmitigated:tam anlamıyla,dinmeyen,hafiflemeyen
unmusical:geçimsiz,uyumsuz,ahenksiz
to unmuzzle:konuşma özgürlüğü vermek
unpolluted:temiz,kirletilmemiş
unpremeditated:kasıtsız,önceden planlanmamış
unpublished:yayınlanmamış
unquestionable:su götürmez, sorgulanamaz
unquestioned:sorgulanan
unreal:gerçek olmayan
unrivaled:rakipsiz,eşsiz
unscratched:gerilmemiş olan
to unsex:cinsiyetinden yoksun kılmak,kadınlıktan çıkmış
unsolicited:talep edilmemiş,istenmemiş
unsullied:tertemiz,lekesiz
unswayed:karar değişmeyen,etkilenmeyen
untutored:basit,cahil
unvarnished:cilasız,salt,süssüz
unwillingness:isteksizlik,gönülsüzlük
upstairs:üst kata,üst kat
useful:yararlı
useless:kullanışsız,gereksiz,işe yaramayan
valueless:değersiz
varied:değişik,farklı
varletry:kalabalık
vasty:geniş çapta,çok büyükçe
vulnerable:korumasız,savunmasız,yararlanılabilir
watchdog:gözlemci
water drop:su damlası
water fly:su sineği
weird:tuhaf
well-behaved:uslu,terbiyeli
well-bred:asil,görgülü
well-educatedi:eğitimli,iyi eğitilmiş
well-read:iyi okuyan,iyi okunmuş
to widen:genişletmek
worn out:bitkin,yıpranmış
yelping:havlamak,acıyla havlamak
zany:palyaço

Umarım işinize yarar :)(Sadece kelimeler alıntıdır*)