Diğer Hizmetlerimiz: ingilizce Kursu |  Toefl Kursu |  Toefl Kursu |  Toefl Kursu |  Yds Kursu |  Toefl |  izmir ingilizce kursu
Rusça Kursu |   Bursa ingilizce Kursu |  ispanyolca Kursu |  ielts Kursu |  Toeic Kursu |  Proficiency Kursu |  Gmat Kursu


İngilizce Kursu
Toplam 14 sonuçtan 1 ile 14 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: İspanyolca Gramer :

 1. #1
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  İspanyolca Gramer :

  ispanyolca tanım edatları
  Latin dillerinde ismin cinsini tanımlayan edatlara bu adı veriyoruz. Bir türk olarak düşündüğünüzde çok garip gelecekdir. Fakat İspanyol dilinde hiçbir ismi cümle içinde tanım edatı olmadan kullanamazsınız.

  İspanyol dilinde isimlerin cins bakımından ayrıldığını öğrenmiştik.
  Erkek Karakterli İsimler
  Bayan Karakterli İsimler

  Belirli Tanım Edatı;

  Eğer bahsi geçen isim belli ise, belirli tanım edatları kullanırız

  İngiliz dilindeki "the" ekinin görevini yaparlar.

  Belirsiz Tanım Edatı;

  Eğer bahsi geçen isim belli değilse belirsiz edatları kullanırız

  İngiliz dilindeki "a" ekinin görevini yaparlar

  Erkek Karakterli Edatlar

  Erkek Karakter           Tekil             Çoğul
  Belirli Tanım Edatı           El            Los
  Belirsiz tanım Edatı       Un          Unos

  El banco/Bir banka

  Yukarıdaki cümlede belirli bir bankadan bahsedilmekte

  Un banco/Herhangi bir banka

  Yukarıdaki cümlede herhangi bir bankadan bahsedilmekte.  İsim çoğullaştırıldığında tanım edatı'da çoğullaşmak zorundadır.


  Los bancos/ Çoğul Belirli Bankalar

  Unos bancos/Çoğul Herhangi Bankalar

  El libro/Belirli bir kitap

  Un libro/Herhangi bir kitap

   
  Los libros/Çoğul Belirli Kitaplar

  Unos libros/Çoğul Belirsiz Kitaplar

   
  Tanıdığınız bir köpeği anlatıyorsunuz

  El perro/Bir köpek

   
  Herhangi bir köpeği anlatığınızda

  Un perro/Herhangi bir köpek

   
  Los perros/Çoğul Belirli Köpekler

  Unos perros/Çoğul Belirsiz Köpekler


  Dişi Karakterli Edatlar

  Bayan Karakter         Tekil Çoğul
  Belirli Tanım Edatı            La Las
  Belirsiz tanım Edatı            Una Unas

  La casa/Bir ev

  Una casa/Herhangi bir ev

   
  Las casas/Çoğul Belirli Evler

  Unas casas/Çoğul Belirsiz Evler

   
  La mujer/Bir kadın

  Una mujer/Herhangi bir kadın

   
  Las mujeres/Çoğul Belirli Kadınlar

  Unas mujeres/Çoğul Belirsiz Kadınlar


  Genel bir kanun değil ama isim "o" eki ile sonlanıyorsa isim erkek karakteri, "a" eki ile sonlanıyorsa isim bayan karakteri taşıyordur.

 2. #2
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  Ynt: İspanyolca Gramer :

  ispanyolca geniş zaman 1


  AR - ER - IR
  o - o - o
  as - es - es
  a - e - e
  amos - emos - imos
  ais - eis - is
  an - en - en


  İspanyol dilinde kullanılan bütün fiiller yukarıda gördüğünüz üç çekimle sona ermektedir. Bunlar "ar,er,ir".
  İspanyol dilinde kullanacağınız bütün zamanlarda bu bilgi size referans olacaktır. Geniş zaman kulanımda ise yukarıda görüldüğü gibi fiilin bittiği çekime göre fiile farklı ekler getirilmektedir. İspanyol dilinde fiilin çekimi her şahışa göre farklı biçim almaktadır.

  Yıllardır beyinlerimiz ingiliz dili tarafından yıkandığından bunu ilk bakışta kavramamız zor olabilir.

  Olay aynen dilimizdeki fiil çekimi gibi gerçekleşir.

  Mesela geniş zaman kullanarak "sevmek" fiilini şahışlara uygulamak istediğinizde ne yaparsınız.

  Öncelikle "sevmek" fiilinin mastar ekini çıkartırsınız.
  Elinizde fiilin kökü olan "-sev" kalır.
  Sonrada tüm şahışlar için bu fiili çekmeye başlarsınız.


  Ben severim.
  Sen seversin.
  O sever.
  Biz severiz.
  Sizler seversiniz.
  Onlar severler.


  Bunu şimdi ispanyol dilinde gerçekleştirelim.

  Öncelikle "sevmek" anlamına gelen "amar" fiilinin
  köküne ulaşalım.

  "ar" ekini çıkartığımız takdirde köke ulaşırız.

  Elinizde fiilin kökü olan "-am" kalır.
  Yukarıda sunduğumuz tabloda geniş zaman içerisinde "-ar" bitimli fiillerin köklerine eklenecek olan ekler sunulmuştur.
  Bunlar ;

  o
  as
  a
  amos
  ais
  an

  Elimizde bütün araçlar olduğuna göre şu işi bitirelim.

  Am o
  Am as
  Am a
  Am amos
  Am ais
  Am an

  İki önemli noktanın altını çizelim.

  Kullanacağımız zamana göre bu ekler değişmektedir.

  Yukarıdaki ekler sadece kurallı fiiller için geçerlidir.
 3. #3
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  Ynt: İspanyolca Gramer :

  ispanyolca geniş zaman(2) kurallı fiil çekimleri
  Adım1:
  Fiilimizin hangi ek ile bittiğine bakarız.
  İspanyol dilinde bütün fiiller

  ar
  er
  ir

  eklerinden biriyle sonlanırlar

  Adım2:
  Fiilin hangi ekle bittiğine bakarak geniş zaman için gerekli şahış çekimlerini ekleriz.


  Elimizde "Tomar" fiilinin olduğunu düşünelim.
  Bu fiil "ar" ile bitmiştir.

  Geniş zaman bize "ar" sonlular için bir şahış ekleri grubu vermiştir.

  Bunlar;

  o
  as
  a
  amos
  ais
  an

  ekleridir.

  Bu bilgiler elimizde olduğuna göre filimizi geniş zamanda kullanabiliriz.  Filimizin kökünü alırız. Türkçe karşılığı "Almak" anlamına gelen Tomar fiilinin kökü "Tom" olmaktadır.
  Geniş zaman için öngörülen ekler köke eklenir.

  Tomo
  Tomas
  Toma
  Tomamos
  Tomais
  Toman

  Türkçe karşılıklarını ise aşağıda sunmaktayız.

  Ben alırım
  Sen alırsın
  O alır
  Biz alırız
  Siz alırsınız
  Onlar alırlar


  Şimdi yeni bir örnek daha yapalım.

  Elimizde "Deber" fiilinin olduğunu düşünelim."Zorunda olmak" anlamına gelen "Deber" fiilini geniş zaman içerisinde kullanacağız.

  "Deber" fiili "er" ile sonlanmaktadır.Elimizdeki bu bilgi bizi geniş zamanda er bitimlilere eklenecek şahış eklerine götürecektir.Bunlar;

  o
  es
  e
  emos
  eis
  en
  ekleridir.

  İzlenecek yeni adım ise fiilimizin köküne ulaşmak olacaktır.
  "Deber" fiilinin kökü görüldüğü üzere "Deb" olmaktadır.
  Geniş zaman için öngörülen ekler köke eklenir.

  Debo
  Debes
  Debe
  Debemos
  Debeis
  Deben

  Türkçe karşılıklarını ise aşağıda sunmaktayız.

  Ben zorundayım.
  Sen zorundasın.
  O zorunda.
  Biz zorundayız.
  Siz zorundasınız.
  Onlar zorundalar.  Bu noktada basit uyarılar yapmak istiyoruz.

  Fiilin kökünün alınması uygulamasında yapılan iş, fiilin sonundaki "ar,er,ir"" eklerini çıkartmaktır.


  Amar: Bu fiilin kökü "Am "
  Abrir: Bu fiilin kökü "Abr"
  Deber: Bu fiilin kökü "Deb"


  Amar - Deber - Abrir
  Amo - Debo - Abro
  Amas - Debes - Abres
  Ama - Debe - Abre
  Amamos - Debemos - Abrimos
  Amais - Debeis - Abris
  Aman - Deben - Abren

 4. #4
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  Ynt: İspanyolca Gramer :

  ispanyolca geniş zaman(3) kurallı fiiller
  Aşağıda sunulan fiilerin tümü geniş zaman içerisinde kurallı fiil özeliği taşımaktadır.

  Llevar - Gastar - Preguntar - Trabajar - Tocar - Esperar
  Desayunar - Acabar - Saludar - Dibujar - Beber - Explicar
  Mirar - Cambiar - Vender - Cenar - Lavar - Exportar
  Ayudar - Completar - Comprar - Meter - Subir - Abrir
  Contestar - Buscar - Partir - Fumar - Llegar - Vivir

 5. #5
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  Ynt: İspanyolca Gramer :

  ispanyolca geniş zaman(4) kurallı fiil çekimleri

  Hablar - Cantar - Tomar
  Hablo - Canto - Tomo
  Hablas - Cantas - Tomas
  Habla - Canta - Toma
  Hablamos - Cantamos - Tomamos
  Hablais - Cantais - Tomais
  - -
  Hablan - Cantan - Toman
  Escribir - Recibir - Vivir
  Escribo - Recibo - Vivo
  Escribes - Recibes - Vives
  Escribe - Recibe - Vive
  Escribimos - Recibimos - Vivimos
  Escribis - Recibis - Vivis
  Escriben - Reciben - Viven
  Vender - Leer - Meter
  Vendo - Leo - Meto
  Vendes - Lees - Metes
  Vende - Lee - Mete
  Vendemos - Leemos - Metemos
  Vendeis - Leeis - Meteis
  Venden - Leen - Meten

 6. #6
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  Ynt: İspanyolca Gramer :

  ispanyolca geniş zaman(5) kurallı fiil çekimleri son
  Geniş zaman içerisinde kuralsız fiillere geçmeden önce kurallı fiil mantığını iyi kavramamız gerekir.İspanyol dilinde fiiller her şahışa göre değişik biçim alır.

  Bu şahışlar;
  Ben
  Sen
  O
  Biz
  Siz
  Onlar

  "Ar " sonlu kurallı fiiller nasıl biçimlenir.

  Öncelikle fiilin sonundaki "ar" eki çıkartılır.

  Böylece fiilin köküne ulaşmış olursunuz.

  Bu noktadan sonra
  "ar" bitimli fiiller
  için sunulan ekler fiilin köküne eklenir.

  Bu ekler;

  o
  as
  a
  amos
  ais
  an

  Pekala şimdi "çalışmak" anlamına gelen "trabajar" ı ele alalım.

  Öncelikle fiilin sonundaki "ar" eki çıkartılır.

  "ar" çıkartıldığında -trabaj kalmaktadır.

  "-trabaj" fiilin köküdür.

  "ar" bitimli kurallı fiillere eklenen ekleri köke uygulayalım.

  Trabaj ar
  Trabaj o
  Trabaj as
  Trabaj a
  Trabaj amos
  Trabaj ais
  Trabaj an
  Çalış mak
  Çalış ırım
  Çalış ırsın
  Çalış ır
  Çalış ırız
  Çalış ırsınız
  Çalış ışırlar
  "Er " sonlu kurallı fiiller nasıl biçimlenir.

  Öncelikle fiilin sonundaki "er" eki çıkartılır.

  Böylece fiilin köküne ulaşmış olursunuz.

  Bu noktadan sonra "er" bitimli fiiller
  için sunulan ekler fiilin köküne eklenir.

  Bu ekler;

  o
  es
  e
  emos
  eis
  en

  Pekala şimdi "içmek" anlamına gelen "beber" i ele alalım.

  Öncelikle fiilin sonundaki "er" eki çıkartılır.

  "er" çıkartıldığında -beb kalmaktadır.

  "-beb" fiilin köküdür

  "er" bitimli kurallı fiillere eklenen ekleri köke uygulayalım

  Beb ar
  Beb o
  Beb es
  Beb e
  Beb emos
  Beb eis
  Beb en
  İç mek
  İç erim
  İç ersin
  İç er
  İç eriz
  İç ersiniz
  İç erler
  "Ir " sonlu kurallı fiiller nasıl biçimlenir.

  Öncelikle fiilin sonundaki "ir" eki çıkartılır.

  Böylece fiilin köküne ulaşmış olursunuz.

  Bu noktadan sonra
  "ır" bitimli fiiller
  için sunulan ekler fiilin köküne eklenir.

  Bu ekler;

  o
  es
  e
  imos
  is
  en


  Pekala şimdi "açmak" anlamına gelen "abrir" i ele alalım.

  Öncelikle fiilin sonundaki "ir" eki çıkartılır.

  "ir" çıkartıldığında -abr kalmaktadır.

  "-abr" fiilin köküdür

  "ir" bitimli kurallı fiillere eklenen ekleri köke uygulayalım

  Abr ir
  Abr o
  Abr es
  Abr e
  Abr imos
  Abr is
  Abr en
  Aç mak
  Aç arim
  Aç arsın
  Aç ar
  Aç arız
  Aç arsınız
  Aç arlar

 7. #7
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  Ynt: İspanyolca Gramer :

  ispanyolca geniş zaman(6) kuralsız fiiller
  Köklerinde "e" seslisi olan bazı fiilerin, tekil şahış şekilleriyle üçüncü çoğul şahış şeklinde bu ses "ie" ye dönüşmektedir.

  Querer - Empezar - Pensar - Preferir
  Quiero - Empiezo - Pienso - Prefiero
  Quieres - Empiezas - Piensas - Prefieres
  Quiere - Empieza - Piensa - Prefiere
  Queremos - Empezamos - Pensamos - Preferimos
  Quereis - Empezais - Pensais - Preferis
  Quieren - Empiezan - Piensan - Prefieren

 8. #8
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  Ynt: İspanyolca Gramer :

  ispanyolca geniş zaman(7) kuralsız fiiller
  Köklerinde "o" seslisi olan bazı fiilerin, tekil şahış şekilleriyle üçüncü çoğul şahış şeklinde bu ses "ue" ye dönüşmektedir.

  Poder - Dormir - Encontrar
  Puedo - Duermo - Encuentro
  Puedes - Duermes - Encuentras
  Puede - Duerme - Encuentra
  Podemos - Dormimos - Encontramos
  Podeis - Dormis - Encontrais
  Pueden - Duermen - Encuentran

 9. #9
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  Ynt: İspanyolca Gramer :

  ispanyolca geniş zaman( kuralsız fiiller
  Köklerinde "e" seslisi olan bazı fiilerin, tekil şahış şekilleriyle üçüncü çoğul şahış şeklinde bu ses "ie" ye dönüşmektedir.

  Pedir - Seguir
  Pido - Sigo
  Pides - Sigues
  Pide - Sigue
  Pedimos - Seguimos
  Pedis - Seguis
  Pieden - Siguen

 10. #10
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  Ynt: İspanyolca Gramer :

  ispanyolca geniş zaman(9) kuralsız fiiller
  Haber - Ser - Estar
  He - Soy - Estoy
  Has - Eres - Estás
  Ha - E - Está
  Hemos - Somos - Estamos
  Habéis - Sois - Estáis
  Han - Son - Están

  Hacer - Decir - Venir
  Hago - Digo - Vengo
  Haces - Dices - Vienes
  Hace - Dice - Viene
  Hacemos - Decimos - Venimos
  Haceis - Decis - Venis
  Hacen - Dicen - Vienen

  Ver - Dar - Ir
  Veo - Doy - Voy
  Ves - Das - Vas
  Ve - Da - Va
  Vemos - Damos - Vamos
  Veis - Dais - Vais
  Ven - Dan - Van

 11. #11
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  Ynt: İspanyolca Gramer :

  ispanyolca geniş zaman(10) kuralsız fiiller
  "-acer, -ecer, -ocer,-ucir" ekleriyle biten fiilerin birinci tekil şahıs şekillerinde "c" nin önüne "z" gelmektedir.

  Conocer - Conducir
  Conozco - Conduzco
  Conoces - Conduces
  Conoce - Conduce
  Conocemos - Conducemos
  Conoceis - Conducis
  Conocen - Conducen

 12. #12
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  Ynt: İspanyolca Gramer :

  ispanyolca geniş zaman(11) kuralsız fiiller
  "-uir" ile biten fiillerde, "i" sesi iki sesli harf arasına geldiğinde yarı sesli olan "y" e dönüşmektedir.

  Huir - Concluir
  Huyo - Concluyo
  Huyes - Concluyes
  Huye - Concluye
  Huimos - Concluimos
  Huis - Concluis
  Huyen - Concluyen

 13. #13
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  Ynt: İspanyolca Gramer :

  ispanyolca geniş zaman(12) kuralsız fiiller
  "-er" ve "-ir" ile biten bazı fiilerin birinci tekil şahıs şekillerinde sondaki seslinin önüne "g" veya "ig" sesleri eklenir.

  Salir - Poner - Valer
  Salgo - Pongo - Valgo
  Sales - Pones - Vales
  Sale - Pone - Vale
  Salimos - Ponemos - Valemos
  Salis - Poneis - Valeis
  Salen - Ponen - Valen
  Traer - Oir - Caer
  Traigo - Oigo - Caigo
  Traes - Oyes - Caes
  Trae - Oye - Cae
  Traemos - Oimos - Caemos
  Traeis - Ois - Caeis
  Traen - Oyen - Caen

 14. #14
  Senior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  123
  Rep Puanı
  0

  Ynt: İspanyolca Gramer :

  ispanyolca geniş zaman(13)
  Geniş zaman içerisinde en sık kullanılan kurallı ve kuralsız fiiller.

  Amar - Deber - Abrir
  Amo - Debo - Abro
  Amas - Debes - Abres
  Ama - Debe - Abre
  Amamos - Debemos - Abrimos
  Amais - Debeis - Abris
  Aman - Deben - Abren
  Llevar - Beber - Vivir
  Llevo - Bebo - Vivo
  Llevas - Bebes - Vives
  Lleva - Bebe - Vive
  Llevamos - Bebemos - Vivimos
  Llevais - Bebeis - Vivis
  Llevan - Beben - Viven
  Hablar - Cantar - Tomar
  Hablo - Canto - Tomo
  Hablas - Cantas - Tomas
  Habla - Canta - Toma
  Hablamos - Cantamos - Tomamos
  Hablais - Cantais - Tomais

  Hablan - Cantan - Toman
  Escribir - Recibir - Vivir
  Escribo - Recibo - Vivo
  Escribes - Recibes - Vives
  Escribe - Recibe - Vive
  Escribimos - Recibimos - Vivimos
  Escribis - Recibis - Vivis
  Escriben - Reciben - Viven
  Salir - Poner - Valer
  Salgo - Pongo - Valgo
  Sales - Pones - Vales
  Sale - Pone - Vale
  Salimos - Ponemos - Valemos
  Salis - Poneis - Valeis
  Salen - Ponen - Valen
  Traer - Oir - Caer
  Traigo - Oigo - Caigo
  Traes - Oyes - Caes
  Trae - Oye - Cae
  Traemos - Oimos - Caemos
  Traeis - Ois - Caeis
  Traen - Oyen - Caen
  Vender - Leer - Meter
  Vendo - Leo - Meto
  Vendes - Lees - Metes
  Vende - Lee - Mete
  Vendemos - Leemos - Metemos
  Vendeis - Leeis - Meteis
  Venden - Leen - Meten
  Poder - Dormir - Encontrar
  Puedo - Duermo - Encuentro
  Puedes - Duermes - Encuentras
  Puede - Duerme - Encuentra
  Podemos - Dormimos - Encontramos
  Podeis - Dormis - Encontrais
  Pueden - Duermen - Encuentran
  Haber - Ser - Estar
  He - Soy - Estoy
  Has - Eres - Estás
  Ha - E - Está
  Hemos - Somos - Estamos
  Habeis - Sois - Estáis
  Han - Son - Están

  Hacer - Decir - Venir
  Hago - Digo - Vengo
  Haces - Dices - Vienes
  Hace - Dice - Viene
  Hacemos - Decimos - Venimos
  Haceis - Decis - Venis
  Hacen - Dicen - Vienen

  Ver - Dar - Ir
  Veo - Doy - Voy
  Ves - Das - Vas
  Ve - Da - Va
  Vemos - Damos - Vamos
  Veis - Dais - Vais
  Ven - Dan - Van
  Salir - Poner - Valer
  Salgo - Pongo - Valgo
  Sales - Pones - Vales
  Sale - Pone - Vale
  Salimos - Ponemos - Valemos
  Salis - Poneis - Valeis
  Salen - Ponen - Valen

  Traer - Oir - Caer
  Traigo - Oigo - Caigo
  Traes - Oyes - Caes
  Trae - Oye - Cae
  Traemos - Oimos - Caemos
  Traeis - Ois - Caeis
  Traen - Oyen - Caen  Pedir - Seguir
  Pido - Sigo
  Pides - Sigues
  Pide - Sigue
  Pedimos - Seguimos
  Pedis - Seguis
  Pieden - Siguen

  Conocer - Conducir
  Conozco - Conduzco
  Conoces - Conduces
  Conoce - Conduce
  Conocemos - Conducemos
  Conoceis - Conducis
  Conocen - Conducen

  Huir - Concluir
  Huyo - Concluyo
  Huyes - Concluyes
  Huye - Concluye
  Huimos - Concluimos
  Huis - Concluis
  Huyen - Concluyen  Querer - Empezar - Pensar - Preferir
  Quiero - Empiezo - Pienso - Prefiero
  Quieres - Empiezas - Piensas - Prefieres
  Quiere - Empieza - Piensa - Prefiere
  Queremos - Empezamos - Pensamos - Preferimos
  Quereis - Empezais - Pensais - Preferis
  Quieren - Empiezan - Piensan - Prefieren

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

Benzer Konular

 1. İspanyolca Gramer için Mükemmel İngilizce Kitap
  Konuyu Açan: blackaid, Forum: İspanyolca.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 19.02.11, 05:25 AM

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73