Tonlaşma

Bazı tonsuz ünsüz harflerden sonra gelen tonlu ünsüzler tonlaşmaya neden olur.

п --> б
ф --> в
т --> д
ш --> ж
c --> з
г --> к

Örneğin "cдeлaть " sözcüğü "zdiyelat" şeklinde okunur."c (se)" den sonra gelen "д (de)" harfi tonlaşmaya neden olmuştur.


Tonsuzlaşma

Tonlaşmanın tersidir.Tonlu harflerden sonra gelen bazı tonsuzlar o harfin ton kaybetmesine yani tonsuzlaşmasına sebep olurlar.Ayrıca sözcükler tonlu harfle bitiyorsa yine o harfler ton kaybına uğrar,yani tonsuzlaşır.

б --> п
в --> ф
д --> т
ж --> ш
з --> c
к --> г

Örneğin "зaвтpa" sözcüğü "zaftra" şeklinde telaffuz edilir."в (ve)" harfi kendinden sonra gelen "т(te)" harfi sebebiyle tonsuzlaşmaya uğrar ve "fe" şeklinde okunur.

ALINTI