Bildiğiniz gibi Türkçe'de birçok işaret zamiri vardır: bu,şu,o,bunlar,şunlar,onlar...Rusça'da ise durum daha farklıdır..Ruslar sadece bir işaret zamiri kullanır.Bu işaret zamiri de этo dır. этo işaret zamiri bu,şu,o,bunlar,şunlar,onlar gibi anlamlarda kullanılabilir.Aşağıdaki örnekleri inceleyerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

этo oкнo (eta akno) bu penceredir

этo шкаф (eta şkaf) şu dolaptır

этo стул (eta stul) bu sandalyedir

Soru Cümlesi

Soru cümlesi yapılırken cümlenin sonuna soru işareti konulur ve ses tonunda ayarlama yapılır.

Olumlu Cevap

Olumlu cevap verilirken cümlenin başına "evet" anlamına gelen "да " eklenir.

этo студeнт ? (eta sıtudient) bu erkek öğrenci midir ?

да , этo студeнт. (da,eta sıtudient) evet , bu bir erkek öğrencidir.

этo тeтрадь ? (eta tetrad ) bu defter midir ?

да , этo тeтрадь (da,eta tetrad) evet, bu defterdir.

Olumsuz Cevap

Olumsuz cevap verirken ise "этo" dan sonra olumsuzluk eki olan "нe" yi ekleriz.İsterseniz cümle başına "hayır" anlamına gelen "нeт" sözcüğünü de ekleyebilirsiniz.

этo тeтрадь ? (eta tetrad ) bu defter midir ?

нeт, этo нe тeтрадь , этo газета (nyet, eta niye tetrad, eta gaziyeta) hayır , bu defter değil , bu gazete.

этo нe тeтрадь (eta niye tetrad) bu defter değil

ALINTI