Bilindiği üzere TOELF dünyada 150 kadar ülkede geçerliliğe sahip olan bir ingilizce seviye belirleme sınavıdır. TOEFL sınavı çoğu kişi tarafından en zor yabancı dil sınavlarından biri olarak kabul edilmektedir. Adaylar 4 temel becerinin tümünden sınava tabi tutulurlar. Adayların, reading, writing, speaking, listening bölümlerinden 4 ayrı testi farklı zaman aralıklarında tamamlamaları beklenmektedir. Elbette bir insana zor gelen diğerine kolay gelebilir. Genellikle adaylar Speaking bölümünden çok korkmaktadırlar. TOEFL, anadili ingilizce olmayan adaylar için yapılan bir sınav olduğundan, insanlar speaking becerileri bulunulan coğrafyay ve kişinin yeterlilik seviyesine bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir.

Çoğu TOEFL adayı Writing bölümü konusunda zorluk çekmeyeceğini düşünmektedir. Halbuki, her ingilizce bilen ve konuşabilen insan writing konusunda gözle görülür bir yetkinlik sergileyebilir diyemeyiz. Çoğu insanda, özellikle ülkemizdeki insanlarda konuştuğu gibi yazı yazma gibi bir durum söz konusudur. Günlük konuşma dili dediğimizde aklımıza çoğunlukla devrik ve basit yapıya sahip cümleler aklımıza gelmektedir. Halbuki konuşma dilinde tercih ettiğimiz iletişim şeklini yazma dilinde tercih edemeyiz. Hele de TOEFL gibi ciddi bir ingilizce seviye belirleme sınavı için düzgün ve düzenli bir yazı dilini tercih etmek adaylar için bir zorunluluktur. Writing testinden en yüksek verimi elde edebilmeniz için:  • Dil bilgisi kurallarına hakim olmanız
  • Mektup, dilekçe gibi araçların kullanımına hakim olmanız
  • Resmi ve gayri resmi dil arasındaki farkları bilmeniz
  • Evrensel dilin kurallarına ve gereklerine hakim olmanız
  • Akademik veya akademik olmayan makale türlerinin yazımı konusunda geniş bilgiye sahip olmanız
  • Düzenli olarak kitap, dergi, ve gazete gibi materyalleri okuyor olmanız
  • Yazma yeteneğinizi konuşma, okuma ve dinleme gibi beceriler ile beraber geliştirmeniz
  • Düzenli olarak farklı konularda ve farklı üslüplarda çeşitli yazılar yazmanız
  • Düz yazı yazım kurallarına dair genel bir bilgi birikimine sahip olmanız gerekmektedir.


Yazı yazarken çoğu insanda uzun cümleler kurma ve gerektiğinden fazla içerik yazma eğilimi bulunmaktadır. Bu kesinlikle yanlış bir şeydir. TOEFL'ın ana dili İngilizce olmayan insanlar için yapılan bir İngilizce seviye tespit sınavı olduğu unutulmamalıdır. Eğer ileri seviye yazı yazmak veya cümle kurmak konusunda kendinize güvenmiyorsanız, sadece İngilizce'de değil, kendi anadilinizde bile zorluk çekersiniz.