Diğer Hizmetlerimiz: ingilizce Kursu |  Toefl Kursu |  Toefl Kursu |  Toefl Kursu |  Yds Kursu |  Toefl |  izmir ingilizce kursu
Rusça Kursu |   Bursa ingilizce Kursu |  ispanyolca Kursu |  ielts Kursu |  Toeic Kursu |  Proficiency Kursu |  Gmat Kursu


İngilizce Kursu
Toplam 3 sonuçtan 1 ile 3 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: MART ÜDS SORU ANALİZLERİ

 1. #1
  Junior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar
  6
  Rep Puanı
  0

  MART ÜDS SORU ANALİZLERİ

  1. Psychologists say that there is a genetic — to willpower, but that upbringing may also have an effect.

  A) description B) selection C) attachment
  D) component E) reaction

  AÇIKLAMA-D

  Psikologlar irade için genetik(kalıtsal) bir unsurun bulunduğunu söylüyorlar, ancak yetiştirilme şeklinin de bunda bir rolü olabilir.

  İPUCU: Sözdiziminden yola çıkarak kelime bilgisi ile bulunur.

  KELİMELER
  genetic : genetik,kalıtım
  willpower : irade
  upbringing : yetiştirilme,terbiye, eğitim
  effect: etki, tesir
  description :tanım, tarif, tasvir, tanımlama
  selection : seçme, seçim, seçmeler
  attachment :ilgi, parça, aksesuar

  component :bileşen,unsur, bileşimde yeralan, tamamlayıcı
  reaction : reaksiyon, tepki, tepkime


  2. The lead from exhaust fumes enters the atmosphere, mostly as simple lead compounds, which are poisonous to children's — nervous systems.

  A) repeating B) developing C) increasing

  D) exclusive E) domestic

  AÇIKLAMA-B

  Çoğunlukla basit kurşun bileşimleri olarak çocukların gelişmekte olan sinir sistemleri için zehirli olan kurşun, egzos dumanından atmosfere karışır.

  lead :kurşun
  exhaust :egzoz
  fume :duman
  enter : girmek, giriş yapmak
  mostly : çoğunlukla, genelde, başlıca
  as : olarak;-dığı için
  simple : basit, sade ve basit, kolay
  compound :bileşik, bileşim
  poisonous : zehirli,
  nervous system : sinir sistemi
  repeating :tekrarlanan
  developing :gelişmekte olan,gelişen
  increasing : artan, çoğalan
  exclusive : hariç tutulan, tek, özel, ayrıcalıklı
  domestic : iç,eve ait, evcil

  İPUCU: bir sıfat sorusu olarak anlam bakımından “developing= gelişmekte olan” yapısı sözdiziminden yola çıkarak bulunur.


 2. #2
  Junior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar
  6
  Rep Puanı
  0

  Ynt: MART ÜDS SORU ANALİZLERİ

  3. Einstein's theory of relativity gives predictions that differ very little from the older theories of Galileo and Newton in ---- all everyday situations.

  A) identically B) flexibly C) nearly
  D) usefully E) externally

  AÇIKLAMA-C
  Önceki Galileo ve Newton'un daha teorilerinden çok az farklılık gösteren Einstein'nın izafiyet teorisi günlük yaşamda hemen hemen her durum için öngörülerde bulunur.

  KELİMELER
  relativity : görecelik,izafiyet
  gives : vermek,sebep olmak, yol açmak
  predictions :tahmin,öngörü
  differ :benzememek, farklı olmak
  very little :çok az
  older :daha eski
  everyday situations: günlük yaşam
  situation: koşul durum şart
  identically :tamamıyla aynı,özdeş,tamamıyla aynı
  flexibly : esnek bir şekilde , değişken bir şekilde
  nearly :neredeyse, az daha, takriben, hemen hemen
  usefully : Yararlı bir şekilde
  externally : hariçten,dıştan
  İPUCU: bir zarf sorusu olarak anlam bakımından “nearly + all=hemen hepsi” yapısı sözdiziminden yola çıkarak bulunur.

  4. Expressionist artists in painting, sculpture, and literature — to distort or exaggerate natural appearance in order to create a reflection of the inner world.

  A) offered B) expected C) pretended
  D) persuaded E) tended

  AÇIKLAMA-E
  Resim, heykel ve edebiyattaki ekspresyonist (dışavurumcu) sanatçılar, iç dünyalarının yansımasını oluşturmak için, objelerin doğal görünümleri çarpıtmak yada abartmak eğilimindedirler.

  KELİMELER
  expressionist : dışavurumcu, ekspresyonist
  artist : sanatçı
  painting : resim, ressamlık
  Sculpture : heykel, heykelcik,
  literature : edebiyat
  distort : biçimini bozmak,bozmak
  exaggerate : abartmak, büyütmek
  natural appearance : doğal görünüm
  appearance : görünüm, görünüş
  in order to : -mek/mak amacıyla
  create : meydana getirmek, yaratmak
  reflection :yansıma,yansıtmak
  inner : iç, dahili, içteki, ruhsal, manevi
  inner world: İç dünya
  offer : teklif etmek, sunmak, ikram etmek
  expect : beklemek, ummak, ümit etmek, sanmak
  pretend : yapar gibi görünmek
  persuade : kandırmak, inandırmak
  tend : yönelmek, eğilimi olmak, yatkın olmak
  İPUCU: bir zarf sorusu olarak anlam bakımından “tended + to=eğiliminde olmak” yapısı sözdiziminden yola çıkarak bulunur.

 3. #3
  Junior Member Array
  Üyelik Tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar
  6
  Rep Puanı
  0

  Ynt: MART ÜDS SORU ANALİZLERİ

  Best known for his novels 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World in 80 Days, Jules Verne, the French science fiction pioneer, has always been a major cultural figure in his native land, France. His hometown of Amiens continues to remember his contributions with parades, exhibitions and literary conferences. Yet, in the Englishspeaking world, Jules Verne has been
  pigeonholed as merely a young boy's adventure writer, even though he was successfully able to foresee heavier than air flying machines and moon voyages. In addition, twentieth century pioneers such as the polar explorer Richard Byrd, the rocket scientist Wernher von Braun and the astronaut Neil Armstrong have all said that Jules Verne's writings inspired them. But now, Jules
  Verne enthusiasts are pushing for a reconsideration of the writer as an influential literary figure, whose 64 novels and stories of admittedly varying literary quality offer not only startling prophecies but also offer provide a sharp commentary on the Europe and America of his day.

  46. It can be inferred from the passage that the importance of Verne's works____ .
  A) has been recognized differently in various parts of the world
  B) was only appreciated after his death
  C) lies in his foreseeing of polar explorations and rocket building
  D) has been underestimated in his native land France
  E) was constantly debated during his lifetime

  AÇIKLAMA-A
  B) was only appreciated after his death : “Sadece ölümünden sonra kıymeti bilinmiştir” şekline bir yargı parçada verilmemiştir.
  C) lies in his foreseeing of polar explorations and rocket building: iddialı bir yorum.
  D) has been underestimated in his native land France: ülkesinde kücümsenmemiştir.
  E) was constantly debated during his lifetime :yaşamı boyunca sürekli tartışılmamıştır.

  Böyle bir çıkarım sorusunda Verne’nin eserlerinin önemi sorgulanmaktadır. Jules Verne kendi memleketinde başarılı bir kurgu bilimci ve fransız kültürüne olan katkısından söz edilirken İngilizce konuşulan ülkelerde önemsiz bir çocuk kitapları yazarı olarak bir kenara atılmış, 20.yüzyıl öncüleri örneğin,kutup kaşifi Richard Byrd,roket bilim adamı Wernher von Braun ve astronot Neil Armstrong, onun yazdıklarının onlara ilham verdiklerini söylemişlerdir.Burdan yola çıkarak A şıkkında verilen “has been recognized differently in various parts of the world: dünyanın çeşitli yerlerinde farklı bir şekilde bilinmektedir.” ifadesi aradığımız yanıttı vermektedir.

  47. As it is pointed out in the passage,Verne's literary ___ .
  A) needs to be reconsidered by his enthusiasts
  B) is based on his boy's adventure stories
  C) was revealed through his prophecies about Europe and America
  D) can easily be seen in all his novels and stories
  E) is questioned by a large number of people

  AÇIKLAMA-E
  A) needs to be reconsidered by his enthusiasts : Bir gereklilik yapısı parçada verilmemiştir.
  B) is based on his boy's adventure stories : çocukluğuyla ilgili bilgi parçada yoktur.
  C) was revealed through his prophecies about Europe and America:Avrupa ve Amerika ile ilgili kehanetlerde bulunmamıştır.
  D) can easily be seen in all his novels and stories :Kolayca neyin görüleceği belli değildir.

  Burada “topic sentence” (ana fikir) i destekleyen tamamlayıcı bir yargı aranmaktadır. ÖSYM’nin verdiği cevap anahtarından yola çıkarak “Jules Verne’in edebi yapıtları bir çok kişi tarafından sorgulanmaktadır”. yapısını 46.soruda verdiğimiz yanıtın ışığında farklı yerlerde farklı algılanmakta ve değerlendirilmektedir.Bu da zoraki olarak bizi “C” şıkkına götürmektedir.

  48. As it is stated in this passage,___.
  A) Amiens is best known for celebrating 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World In 80 Days
  B) major cultural figures in France are remembered in parades, exhibitions and conferences
  C) Jules Verne's most famous works are 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World In 80 Days
  D) Jules Verne became a science fiction writer with the publication of 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World In 80 Days
  E) 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World In 80 Days are remembered in his hometown of Amiens

  AÇIKLAMA-C
  Parçada açıkça verilen bir yargıdan söz ediliyor. Parçanın ilk cümlesindeki “Best known for his novels 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World in 80 Days, Jules Verne, the French science fiction pioneer: En iyi tanınan romanları (olarak) Denizler Altında Yirmi Bin Fersah ve 80 Günde Devr-i Alem (olan) ,Fransız bilim-kurgu öncüsü Jules Verne” ifadeden yola çıkarak “C” şıkkında verilen “Jules Verne's most famous works are 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World In 80 Days: ules Verne'nin en meşhur eserleri denizler altında 20.000 fersah ve 80 günde devr-i alem 'dir.” yorumuna ulaşıyoruz.

  49. According to the passage, the Englishspeaking world ____.
  A) is reluctant to see Verne as a children's writer
  B) has underestimated the works of Verne
  C) was more interested in the moon voyages than flying machines
  D) recognized the need to put his ideas to use
  E) regarded Verne as a pioneer in scientific developments

  AÇIKLAMA-B
  Soru kökünde verilen “the Englishspeaking world” ifadesi bizi tarama yoluyla aynı özneyi bulmaya yönlendiriyor.Parçada verilen
  “Yet, in the Englishspeaking world, Jules Verne has been pigeonholed as merely a young boy's adventure writer: Fakat, (öte taraftan ), İngilizce konuşulan ülkelerde, Jules Verne sadece küçük macera yazarı bir oğlan olarak hasır altı edilmiştir.” ifadesine ulaşıyoruz; bunu da en iyi veren “the Englishspeaking world has underestimated the works of Verne:: İngilizce konuşulan ülkelerde Verne’nin eserleri kücümsenmiştir.”ifadesiyle “B” şıkkını buluyoruz.

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

Benzer Konular

 1. 2011 ÜDS SOSYAL BİLİMLER SORULARININ ÖRNEK ANALİZLERİ
  Konuyu Açan: testmaster, Forum: ÜDS.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 08-21-2011, 06:16 PM
 2. 2011 MART ÜDS Sosyal Bilimler Testi Çözümleri
  Konuyu Açan: pachaa, Forum: YDS (KPDS).
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 03-25-2011, 01:52 PM
 3. 12 mart toefl ibt sonucu
  Konuyu Açan: saat12003, Forum: TOEFL.
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj : 05-02-2010, 01:20 PM
 4. 06 Mart 2010 Toefl Ibt Sınav Sonuçları Ulaştı !!!
  Konuyu Açan: mehmetengin, Forum: TOEFL.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 04-05-2010, 11:07 AM
 5. 13 mart ta sınava giren biri var mi ?
  Konuyu Açan: zuhre77, Forum: TOEFL.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 03-20-2010, 01:18 AM

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73