COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ
Columbia Üniversitesi, ABD'nin önde gelen yükseköğrenim kurumlarından. New York kentinde önemli bir düşünsel ve kültürel merkezdir.

1754'te King's College adıyla kuruldu. Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra 1784'te yeniden açıldığında Columbia College, 1912'de ise Columbia Üniversitesi adını aldı. Günümüzde lisans düzeyinde öğretim yapan Columbia College erkek, 1889'da kurulup 1900'den bu yana üniversiteye bağlı olan ve gene lisans düzeyinde öğretim yapan Barnard College ise kız öğrenci alır. Derslerin çoğu ve kültürel kaynaklardan yararlanma her iki okulun öğrencilerine de açıktır. Barnard College'ı bitiren öğrenciler Columbia Üniversitesi'nden diploma alır.
New York kentinin hareketli dinamik kültürüyle yoğrulan üniversite, Doğu'nun aynı ölçüde köklü ve saygın öbür özel üniversitelerine göre geleneksel yapıdan daha az etkilenmiştir. İlk kuruluşundan beri doğa bilimleri, ticaret, tarih, siyaset ve denizcilik gibi konulara daha çok ağırlık vererek öteki yüksekokullardan ayrılmıştır.

Ayrıca birçok değerli lisansüstü öğretim kurumu ve meslek okulu ile çeşitli araştırma ve uzmanlık kurumları oluşturarak evrensel bir nitelik kazanmıştır. Bütün kente öğretmen yetiştiren Öğretmen Yüksekokulu ülke çapında üne sahiptir. Hekimlik ve Cerrahi Yüksekokulu ise, New York kentindeki Hastanesi ve kendisine bağlı öteki kurumlarla birlikte büyük br tıp merkezinin çekirdeğini oluşturur.

FAKÜLTE ve OKULLAR

• Columbia Koleji
• Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi
• Genel Çalışmalar Fakültesi
• Columbia Hukuk Fakültesi
• Columbia Ticaret Fakültesi
• Hekimlik ve Cerrahi Fakiltesi
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Hemşirelik Okulu
• Halk Sağlığı Fakültesi
• Gazetecilik Fakültesi
• Halkla İlişkiler Fakültesi
• Mimarlık ve Planlama Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Sosyal Çalışmalar Okulu
• Sürekli Eğitim ve Öğretmenlik Fakültesi

MİSYON ve VİZYON
Columbia Üniversitesi, dünyanın en tanınmış araştırma üniversitelerinden biridir. Bu okul, New York şehrinde bulunmasının öneminin farkında olmakla birlikte, bu büyüm metropolisin geniş kaynak imkanını araştırmalarına ve eğitimine yansıtmaktadır. Columbia Üniversitesi, her zmaan, çeşitli ve uluslar arası bir fakülte ve öğrenci profili arayışında olmuştur. Bu yüzden de global konular üzerine araştırmalarını desteklemiş ve bir çok ülke ve bölgeyle akademik ilişkiler yaratabilmek için uğraş vermiştir. Vizyon olarak da ,üniversitenin tüm alanlarının bilgi birikimi ve eğitim açısından en yüksek seviyelere gelmesini ve bu çabalarının sonuçlarının tüm dünyaya iletilmesini benimsemiştir

KAMPÜSTE YAŞAM
Columbia kampüsü 19. yüzyılda dizayn edilmiş, kendi ihtiyaçlarını kendi içinde gören ihtişamlı bir alandır. İlk gelenler, Manhattan’ın merkezinde yer alan bu nefes kesici kampüs karşısında şaşkınlığa uğrarlar. Butler Kütüphanesi, Yunanistanda ki Parthenon’dan model alınırken, Low Kütüphanesinin basamakları da birçok Hollywood filminin mekanını oluşturmuştur. Alfren Lerner Salonu olarak adlandırılan mimarisi çelik ve camdan oluşmuş salon, kampüste yapılan tüm etkinliklere muhteşem bir manzara sunmaktadır. Ayrıca, hemen hemen tüm öğrenciler dört yıl boyunca kompüste yaşarlar. Birinci sınıf öğrencilerinin hepsi, kampüs ortamıyla yakın ilişkiler kurarak bu tarihi alanın kalbindeki beş barınma salonundan birinde yaşarlar. Columbia kampüsünün enerjisi çarpıcı ve onun büyüklüğündeki diğer kentsel enstitüler ile kıyaslandığında rakipsizdir. Bunlarla birlikte kampüs ,yaklaşık 500 klüp ve organizasyona, 29 çeşitli spor dalına, 4 düzine klüp sporuna ve birçok salon takımına, çok sayıda topluma hizmet organizasyonuna, sanatsal etinliklere , politik, çevresel ve sosyal olarak bilinçli bir öğrenci profiline sahiptir.